PDA

View Full Version : Ghi nhận doanh thu dịch vụ thiết kếzhoulong
14-07-2011, 01:24 PM
Chào các bạn, cho mình hỏi thời điểm ghi nhận doanh thu cho dịch vụ thiết kế xây dựng là khi nảo, giúp mình với nhé.:dogrun:

adam_tran
14-07-2011, 01:24 PM
Là khi vẽ xong, bên A ký xác nhận bản vẽ, VP.KTS ký duyệt bản vẽ, bên thi công ký... đại khái là trên bản vẽ có bao nhiêu chữ ký đã được ký hết thì ghi nhận doanh thu: Nợ 131/Có 511.

heoconxinhtuoi
14-07-2011, 01:24 PM
Nguyên văn của adam tran
Là khi vẽ xong, bên A ký xác nhận bản vẽ, VP.KTS ký duyệt bản vẽ, bên thi công ký... đại khái là trên bản vẽ có bao nhiêu chữ ký đã được ký hết thì ghi nhận doanh thu: Nợ 131/Có 511.
Cái này mình không đồng ý, vì chỉ khi nào tiền hợp đồng về tài khoản của công ty thì mới được ghi nhận doanh thu. Còn lúc ký chỉ là trên giấy tờ mà thôi.
Sau khi ký kết HD, DK: N111/C131
KHi HD được bên A thanh toán, bạn xuất hóa đơn GTGT cho bên B rồi Dk như sau: N131/C511. Lúc này doanh thu mới dc ghi nhận. Có gì sai adamtran chỉ giáo nhé

adam_tran
14-07-2011, 01:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi heoconxinhtuoi
Nguyên văn của adam tran
Là khi vẽ xong, bên A ký xác nhận bản vẽ, VP.KTS ký duyệt bản vẽ, bên thi công ký... đại khái là trên bản vẽ có bao nhiêu chữ ký đã được ký hết thì ghi nhận doanh thu: Nợ 131/Có 511.
Cái này mình không đồng ý, vì chỉ khi nào tiền hợp đồng về tài khoản của công ty thì mới được ghi nhận doanh thu. Còn lúc ký chỉ là trên giấy tờ mà thôi.
Sau khi ký kết HD, DK: N111/C131
KHi HD được bên A thanh toán, bạn xuất hóa đơn GTGT cho bên B rồi Dk như sau: N131/C511. Lúc này doanh thu mới dc ghi nhận. Có gì sai adamtran chỉ giáo nhé


Ồ...
Khi bản vẽ được hoàn thành, bên A ký có nghĩa là họ "nghiệm thu" và chấp nhận sản phẩm. (VP Kiến trúc sư ký là 1 thủ tục pháp lý còn có thể không cần nếu bên A tự đi lo lấy). Theo chuẩn mực ghi nhận doanh thu thì đã đủ rồi, xuất hoá đơn để đòi tiền là vừa. Thủ tục để bàn giao toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm đối với SP (bản vẽ) chính là việc ký xác nhận trên đó - ở đây bạn zhoulong có thể không hiểu quyền lợi và trách nhiệm ràng buộc khi "bàn giao" sản phẩm là bản vẽ. Nó giống như bán hàng, xuất hoá đơn chưa lấy tiền vậy. Bạn ghi nhận doanh thu và treo nó vào 131.
Còn việc thanh toán là chuyện khác, thanh toán có thể trước, sau khi bản vẽ hoàn thành.

dvkhu
14-07-2011, 01:24 PM
Doanh thu chi duoc ghi nhan khi cap co tham quyen phe duyet ho so thiet ke cong trinh. Doi voi hoat dong tu van nhieu hop dong thuc hien xong roi nhung khong co quyet dinh phe duyet cua cap tham quyen thi cung khong doi duoc tien. Luc do la hop dong rui ro roai. Do vay ta cu xuat hoa don khi ban giao ho so thiet ke la khong duoc. Tien VAT thi om don luon. Tot nhat tien ve TK ban hay viet hoa don ghi nhan doanh thu.

dvkhu
14-07-2011, 01:24 PM
Toi dang lam cho cong ty chuyen tu van xay dung day. Rat mong duoc hop tac chia se cong viec. Lien he voi toi nhe. Hotline: 0979888385

The Hoang
14-07-2011, 01:24 PM
Mình thấy khi nào bạn xuất hóa đơn thì khi đó ghi nhận doanh thu. Còn tiền về trước hay sau, thực hiện thiết kế thực tế hoàn thành hay chưa không quan trọng lắm

adam_tran
14-07-2011, 01:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dvkhu
Doanh thu chi duoc ghi nhan khi cap co tham quyen phe duyet ho so thiet ke cong trinh. Doi voi hoat dong tu van nhieu hop dong thuc hien xong roi nhung khong co quyet dinh phe duyet cua cap tham quyen thi cung khong doi duoc tien. Luc do la hop dong rui ro roai. Do vay ta cu xuat hoa don khi ban giao ho so thiet ke la khong duoc. Tien VAT thi om don luon. Tot nhat tien ve TK ban hay viet hoa don ghi nhan doanh thu.


Hướng dẫn như thế thi sai với CM ghi nhận doanh thu. Khi bản vẽ đã có đầy đủ chữ ký có nghĩa là các cấp thẩm quyền đã phê duyệt rồi, lúc đó xuất hóa đơn là vừa. Tất nhiên để cho chắc hơn 1 chút thì bạn có thể đợi thêm vài ngày khi tiền về, nhưng khách hàng hoàn toàn có lý do từ chối thanh toán nếu bạn chưa xuất hóa đơn (trừ khi có điều khoản khác trên Hợp đồng).
Nếu bạn đã xuất hóa đơn mà bên kia không thanh toán thì đó là chuyện khác, nó cũng giống như bạn đã bán hàng, đã giao hàng, đã xuất hóa đơn mà bên kia không chịu trả tiền.

Gia Nguyen
14-07-2011, 01:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi adam_tran
Ồ...
Khi bản vẽ được hoàn thành, bên A ký có nghĩa là họ "nghiệm thu" và chấp nhận sản phẩm. (VP Kiến trúc sư ký là 1 thủ tục pháp lý còn có thể không cần nếu bên A tự đi lo lấy). Theo chuẩn mực ghi nhận doanh thu thì đã đủ rồi, xuất hoá đơn để đòi tiền là vừa. Thủ tục để bàn giao toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm đối với SP (bản vẽ) chính là việc ký xác nhận trên đó - ở đây bạn zhoulong có thể không hiểu quyền lợi và trách nhiệm ràng buộc khi "bàn giao" sản phẩm là bản vẽ. Nó giống như bán hàng, xuất hoá đơn chưa lấy tiền vậy. Bạn ghi nhận doanh thu và treo nó vào 131.
Còn việc thanh toán là chuyện khác, thanh toán có thể trước, sau khi bản vẽ hoàn thành.


nhất trí với anh.
doanh thu kế toán được ghi nhận từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu, kế toán có thể phản ảnh DT trên sổ sách, doanh thu tính thuế được ghi nhận khi xuất hóa đơn