PDA

View Full Version : Quà nhận tài trợ, viện trợ, biếu tặng có chịu thuế không?Dương Hiền
14-07-2011, 10:46 AM
Trong trường hợp DN nhận được tài sản do được biếu tặng, tài trợ, viện trợ thi khoản thu nhập này có chịu thuế gi hay ko? nếu co thì phần còn lai sau khi trừ thuế sẽ được xử lý như thế nao?

figures
14-07-2011, 10:46 AM
Tài sản có được từ nhận biếu tặng không chịu thuế, bên biếu tặng xuất hóa đơn sẽ ghi rõ là quà tặng không thu tiền và dòng thuế suất là bằng 0.
Còn việc hạch toán:
Nợ 211
Có 711
chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận tài sản hạch toán
Nợ 211
Có 111, 112, 331

Song Huong
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dương Hiền
Trong trường hợp DN nhận được tài sản do được biếu tặng, tài trợ, viện trợ thi khoản thu nhập này có chịu thuế gi hay ko? nếu co thì phần còn lai sau khi trừ thuế sẽ được xử lý như thế nao?


Hàng hoá, tài sản viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, được miễn thuế GTGT nếu mua trong nước, không chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu. Đơn vị được nhận hàng hoá, tài sản viện trợ không chịu thuế TNDN.

Hàng nhận biếu tặng, tài trợ nếu nhập khẩu thì chịu các loại thuế như hàng nhập khẩu thông thường.

Hàng nhận biếu tặng giữa các đơn vị trong nước không chịu thuế GTGT nhưng vẫn chịu thuế TNDN.

Thân mến.

thuhien0904
14-07-2011, 10:46 AM
Trong trường hợp nhận được viện trợ hoặc tài trợ là tiền mặt không hoàn lại thì có phải nộp thuế TNDN không?

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 10:46 AM
Nhận bằng tiền mặt thì chỉ khác so với nhận bằng tài sản ở chỗ: thay thế tài khoản 211 bằng tài khoản 111 thôi, tài khoản 711 vẫn giữ nguyên. Do đó, vẫn phải nộp thuế TNDN như thường ạ.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuhien0904
Trong trường hợp nhận được viện trợ hoặc tài trợ là tiền mặt không hoàn lại thì có phải nộp thuế TNDN không?

Song Huong
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuhien0904
Trong trường hợp nhận được viện trợ hoặc tài trợ là tiền mặt không hoàn lại thì có phải nộp thuế TNDN không?


Nếu nhận viện trợ theo như điểm 1, mục I, thông tư 70/2001/TT/BTC, ngày 24 tháng 8 năm 2001 của bộ tài chính thì không phải nộp thuế TNDN.

Các khoản được tài trợ bằng hiện vật/tiền là các khoản thu nhập chịu thuế TNDN.

Thân mến.

thuhien0904
14-07-2011, 10:46 AM
Em cảm ơn Mod và Song Hương. Trong trường hợp công ty em chi hết số tiền tài trợ đó, số dư = 0, công ty em sẽ không phải đóng thuế TNDN phải không?

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Song Huong
Nếu nhận viện trợ theo như điểm 1, mục I, thông tư 70/2001/TT/BTC, ngày 24 tháng 8 năm 2001 của bộ tài chính thì không phải nộp thuế TNDN.


Em chưa rõ cái Điểm này lắm. Theo Thông tư 128/2003/TT-BTC thì lại không phân chia rõ ràng, chỉ nói một câu chung chung là "Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền" là thu nhập chịu thuế TNDN. Mà em nghĩ, hàng viện trợ cũng là quà biếu, quà tặng mà. Vậy thì sự khác nhau của quà biếu, quà tặng ở đây là gì nếu áp dụng Thông tư 70/2001/TT-BTC và áp dụng Thông tư 128/2003/TT-BTC?

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuhien0904
Trong trường hợp công ty em chi hết số tiền tài trợ đó, số dư = 0, công ty em sẽ không phải đóng thuế TNDN phải không?


Thuế TNDN sẽ nhìn trên tài khoản 711 mà đánh thuế chứ không nhìn vào két để đánh thuế.

aThuan
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Thuế TNDN sẽ nhìn trên tài khoản 711 mà đánh thuế chứ không nhìn vào két để đánh thuế.


Thuế thu nhập doanh nghiệp có tiêu chí hẳn hoi: Căn cứ tính thuế thu nhập, có hẳn một thông tư nói về điều này, chứ đâu chỉ nhìn vào tài khoản 711 đâu bạn Tú Anh.

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi aThuan
Thuế thu nhập doanh nghiệp có tiêu chí hẳn hoi: Căn cứ tính thuế thu nhập, có hẳn một thông tư nói về điều này, chứ đâu chỉ nhìn vào tài khoản 711 đâu bạn Tú Anh.


Bác này, em nói tới câu đó khi bạn ý nói thế này:
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuhien0904
Trong trường hợp công ty em chi hết số tiền tài trợ đó, số dư = 0, công ty em sẽ không phải đóng thuế TNDN phải không?


Em trả lời cho câu trích dẫn, thưa bác.

Song Huong
14-07-2011, 10:46 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Em chưa rõ cái Điểm này lắm. Theo Thông tư 128/2003/TT-BTC thì lại không phân chia rõ ràng, chỉ nói một câu chung chung là "Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền" là thu nhập chịu thuế TNDN. Mà em nghĩ, hàng viện trợ cũng là quà biếu, quà tặng mà. Vậy thì sự khác nhau của quà biếu, quà tặng ở đây là gì nếu áp dụng Thông tư 70/2001/TT-BTC và áp dụng Thông tư 128/2003/TT-BTC?


Viện trợ không hoàn lại là các khoản trợ giúp bằng tiền, hiện vật, tri thức từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức kinh tế, cá nhân người nước ngoài cho mục đích nhân đạo, phát triễn kinh tế xã hội… thông qua các văn kiện ký kết giữa bên viện trợ và bên nhận viện trợ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Viện trợ là 01 khoản thu của NSNN, nhà nước cấp phát sử dụng theo cam kết với tổ chức viện trợ.

Do viện trợ được NSNN cấp phát nên doanh nghiệp/tổ chức nhận được không phải nộp thuế TNDN.

Thân mến

thuhien0904
14-07-2011, 10:46 AM
Trong trường hợp công ty em nhận tiền để cùng kết hợp thực hiện dự án của tổ chức phi chính phủ thì hạch toán theo dự án như thế nào?