PDA

View Full Version : Vốn lưu động ròng và nhu cầu vốn lưu động ròngluongminhnguyet4736
13-07-2011, 10:14 PM
Trong các bài phân tích tài chính thường thấy đề cập đến chỉ tiêu : Vốn lưu động ròng (VLĐ thường xuyên) = TSLĐ - NV ngắn hạn = NV dài hạn - TSCĐ
Còn chỉ tiêu : Nhu cầu vốn lưu động ròng = HTKho + PThuKH - Nợ phải trả NH (Ko kể vay NHạn) lại rất hiếm khi nhắc đến.
Vậy ý nghĩa của chỉ tiêu Nhu cầu VLĐ ròng là gì ? Chênh lệch giữa VLĐ ròng và Nhu cầu VLĐ ròng cho biết điều gì ?

:dzo:

act
13-07-2011, 10:14 PM
Vào đây xem có giúp ích được gì không nha :http://www.webketoan.com/forum/archi...hp/t-3495.html (http://www.webketoan.com/forum/archive/index.php/t-3495.html)

Và theo mình được biết thì vốn lưu động ròng thường được dùng phân tích BCTC để tính vòng quay vốn lưu động.
Còn nhu cầu vốn lưu động dùng trong thẩm định tín dụng ,cho vay của ngân hàng

snowfall
13-07-2011, 10:14 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi act
Vào đây xem có giúp ích được gì không nha :http://www.webketoan.com/forum/archi...hp/t-3495.html (http://www.webketoan.com/forum/archive/index.php/t-3495.html)

Và theo mình được biết thì vốn lưu động ròng thường được dùng phân tích BCTC để tính vòng quay vốn lưu động.
Còn nhu cầu vốn lưu động dùng trong thẩm định tín dụng ,cho vay của ngân hàng


Hình như bạn nói sai rùi đó, theo mình biết thì công thức tính vòng quay vốn lưu động là N = DTT/VLĐ bình quân. Như vậy tính Vòng quay VLĐ là dựa vào VLĐ chứ không phải dựa vào VLĐR bạn nói.

deateam
13-07-2011, 10:14 PM
Thực ra thì không phải là bạn act sai đâu, mà có nhiều quan điểm tính vòng quay vốn lưu động cũng như tính nhu cầu vốn lưu động. Chẳng qua là khi áp dụng để tính cho từng doanh nghiệp thì thấy bản chất hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với cách tính nào nhất, và tính theo CT nào thấy hợp lý và hiệu quả hơn cả mà thôi.