PDA

View Full Version : Thủ tục đổi với hàng biếu tặng?hoahuongduong86
27-08-2011, 01:04 AM
Công ty em có xuất biếu tặng một khách hàng một máy do công ty sản xuất. (giá máy bán đó khoảng 500tr). vậy hồ sơ thủ tục em có phải làm gì không ah? có phải xuất hoá đơn không?

Perfume_at
27-08-2011, 01:04 AM
Biếu tặng vẫn phải xuất hóa đơn bình thường. Hồ sơ gồm Phương án hay Tờ trình được Giám đốc duyệt (có lý do tặng). Phiếu xuất kho, biên bản giao nhận với khách hàng,...

pnphuong
27-08-2011, 01:04 AM
Trường hợp này của bạn nếu bạn muốn đỡ lằng nhằng trong theo dõi thì nên khai bổ sung vào tháng 12 và giải quyết luôn bằng tờ khai điều chỉnh bổ sung cho nó gọn gàng. Đỡ mất công theo dõi, đối chiếu về sau.