PDA

View Full Version : Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN và mức lương tối thiểu vùng (hiện hành)huong85
26-08-2011, 09:19 PM
Mình gửi các bạn công văn 3621 ngày 07/12/2009 của BHXH TP. HCM về tỷ lệ đóng BHXH-BHYT-BHTN và mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2010 như sau:

BHXH: 22% (trong đó NSDLD: 16% NLD:6%)
BHYT: 4,5% (trong đó NSDLD: 3% NLD: 1,5%)
BHTN: 2% (Trong đó NSDLD:1% NLD:1%)

Thân

ketoan4mat
26-08-2011, 09:19 PM
File của Hương anh convert sang word thì nó ra file này :)

NguyễnHạnhUyên
26-08-2011, 09:19 PM
Mình nghe nói từ 01/01/2010 tỷ lệ đóng BHXH, YT, TNghiệp có thay đổi nhưng chưa thấy có VB hướng dẫn cụ thể ngoài NĐ62 có nói BHYT tăng lên 4.5% và CV 3621 nhưng của BH Tp HCM .Điều này có đúng không các bạn? Hà nội có VB hướng dẫn nào kg?

huong85
26-08-2011, 09:19 PM
http://www.webketoan.vn/forum/ke-toan-luong-vai-caic-khoain-tiinh-theo-luong/ty-le-dong-bhxh-bhyt-bhtn-va-muc-luong-toi-thieu-vung-hien-hanh-78930.html
bạn tham khảo nhé
ngoài ra còn có TT17/2009/TT-BLDTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi bổ sung thông tư 21/2003 ngày 22/9/2003

09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009

mrhung
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi NguyễnHạnhUyên
Mình nghe nói từ 01/01/2010 tỷ lệ đóng BHXH, YT, TNghiệp có thay đổi nhưng chưa thấy có VB hướng dẫn cụ thể ngoài NĐ62 có nói BHYT tăng lên 4.5% và CV 3621 nhưng của BH Tp HCM .Điều này có đúng không các bạn? Hà nội có VB hướng dẫn nào kg?


Đúng đấy bạn ơi, từ 01/01/2010 lương tối thiểu tăng, BHXH tăng thêm 2% (tổng số 22% DN nộp 16%, người lao động nộp 6%), BHYT tăng 1,5% (ttổng số 4,5%, DN nộp 3% người LĐ nộp 1,5) Tổng thể là 26,5% (DN 19% người LĐ 7,5%). chỉ có BH thất ngiệp không tăng.

hienTMC
26-08-2011, 09:19 PM
Công văn 1540/BHXH-PT ngày 25/12/2009 của BHXH TP. Hà Nội về việc mức đóng BHXH,BHYT,BHTN năm 2010

Chèn link http://bhxhhn.com.vn/vanban.asp?ins=496

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
Thêm 1 cái nữa để cho yên tâm nhe

Công văn 4799/LĐTBXH-LĐTL ngày 18/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (http://webketoan.net/uploadfiles/v0ccxqb1q7i5006.rar)

HOANGNAM
26-08-2011, 09:19 PM
Tỷ lệ trích BHXH mà các bạn giới thiệu chỉ xuất phát từ công văn của BHXH Tp.HCM và HN. BHXH Việt Nam chưa có văn bản chính thức mà !

lamhic
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Tỷ lệ trích BHXH mà các bạn giới thiệu chỉ xuất phát từ công văn của BHXH Tp.HCM và HN. BHXH Việt Nam chưa có văn bản chính thức mà !


Sao lại chưa có nhỉ bác, có rồi đấy chứ. Luật bảo hiếm và các văn bản cũng đã quy định nâng tỷ lệ đóng BH từ ngày 1/1/2010 mà

VTM
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Tỷ lệ trích BHXH mà các bạn giới thiệu chỉ xuất phát từ công văn của BHXH Tp.HCM và HN. BHXH Việt Nam chưa có văn bản chính thức mà !


Chưa có văn bản chính thức từ BHXH Việt nam, nhưng có cái này: Lộ trình thực hiện BHXH :

Trích nguyên văn:
Luật BHXH:
Điều 91. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động
1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động
1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;
b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

BHXH-TP.HCM và HN không phải tự nhiên làm đâu bạn.

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
Bổ sung bác VTM

Xem thêm Nghị định 62/2009 NĐ - CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Lộ trình thực hiện BHYT và tỉ lệ % mức đóng của các đối tượng

Trích nguyên văn:
Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng trên là 4,5% của mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên.

Từ ngày 1/1/2012, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức đóng góp bằng 4,5% mức lương tối thiểu.

Từ ngày 1/1/2014, mức đóng BHYT của thân nhân người lao động có hưởng lương là 3% mức lương tối thiểu; 4,5% mức lương tối thiểu được áp dụng cho xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Cũng theo Nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngày 1/7/2009. Hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng đối với học sinh, sinh viên mà thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với học sinh, sinh viên mà không thuộc hộ cận nghèo, chính sách này được thực hiện từ ngày 1/1/2010.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT từ ngày 1/1/2012.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có từ 2 thân nhân trở lên tham gia BHYT thì người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

Từ ngày 1/7/2009, học sinh, sinh viên đóng 60.000 đồng/người (khu vực thành thị) và 50.000 đồng/người (khu vực nông thôn, miền núi)…

Từ ngày 1/1/2010, mức đóng góp hằng tháng đối với đối tượng tự nguyện tham gia BHYT bằng 4,5% mức lương tối thiểu và do đối tượng đóng.

Tải file Nghị định 62/2009 NĐ - CP ngày 27/07/2009 dạng pdf (http://webketoan.net/uploadfiles/7s80y57hg40kfyn.rar)

Tải file Nghị định 62/2009 NĐ - CP ngày 27/07/2009 dạng Word (http://webketoan.net/uploadfiles/sdkiw9gkqzevefe.rar)

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Tỷ lệ trích BHXH mà các bạn giới thiệu chỉ xuất phát từ công văn của BHXH Tp.HCM và HN. BHXH Việt Nam chưa có văn bản chính thức mà !


To: Bạn HOANGNAM cùng tất cả thành viên,

Khi đọc 1 văn bản, ta cần chú ý cho các điểm sau:

Tại mỗi công văn khi các cơ quan ban hành điều có dòng chữ căn cứ: (Cơ sở pháp lý khi ban hành văn bản hướng dẫn)

+ Căn cứ Luật BHXH, Luật BHYT
+ Căn cứ Nghị định 62/2009 NĐ - CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
+ Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Có hiệu lực từ 01/01/2010
+ Căn cứ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam - Có hiệu lực từ 01/01/2010
+ .....


Thân

vh1976
26-08-2011, 09:19 PM
Xin chào tất cả các bạn.
Mình xin hỏi chút: Từ năm 2010 theo quy định mới thì:
1. Tỷ lệ BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo lương là bao nhiêu %. TRong đó DN tính vào chi phí bao nhiêu và thu người lao động bao nhiêu?
2. Khoản trích BH thất nghiệp quy định cụ thể như thế nào, DN chịu bao nhiêu và thu người lao động bao nhiêu. Đã có tài khoản theo dõi bảo hiểm thất nghiệp chưa.

HOANGNAM
26-08-2011, 09:19 PM
Đối với BHYT thì có quy định cụ thể là từ 01/01/2010 tăng lên 4,5%, còn BHXH thì theo Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 cũng có hướng dẫn lộ trình tăng tỷ lệ đóng BHXH. Từ 01/01/2010 : người sử dụng lao động đóng 16%, người lao động đóng 6%.

VTM
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Lộ trình thì có rồi nhưng quan trọng là bắt đầu từ khi nào. Đối với BHYT thì có quy định cụ thể là từ 01/01/2010 tăng lên 4,5%, còn BHXH thì vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể (trừ khu vực Tp.HCM và HN). Như vậy các DN ở các tỉnh, thành phố còn lại phải chờ hướng dẫn về tỷ lệ trích BHXH : của BHXH từng tỉnh, thành phố hoặc của BHXH Việt Nam thôi !


Tại Tiền Giang tháng 01/2010: đã thực hiện BHXH theo mức mới và DN đã nộp tiền BHXH tháng 01/2010 theo tỉ lệ:22% (16;6) dù chưa có hướng dẫn từ BHXH VN. Chổ bạn đã nộp BHXH tháng 01/10 chưa, hay dẫn còn chờ hướng dẫn ???

thuytien2
26-08-2011, 09:19 PM
Theo ND97 thì mức lương tối thiểu vùng 980.000 áp dụng cho vùng 1. Cho mình hỏi sẽ lấy mức 980 hay mức 650 làm mức tối thiểu chung để tính mức đóng BH cho những người có mức lương cao hơn 20 lần mức tối thiểu???

Cám ơn các bạn

huong85
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuytien2
Theo ND97 thì mức lương tối thiểu vùng 980.000 áp dụng cho vùng 1. Cho mình hỏi sẽ lấy mức 980 hay mức 650 làm mức tối thiểu chung để tính mức đóng BH cho những người có mức lương cao hơn 20 lần mức tối thiểu???

Cám ơn các bạn


980 là mức lương tối thiểu vùng
650 là mức lương tối thiểu chung

lấy mức lưong tối thiểu chung là 650 để làm căn cứ đóng BHXH-BHYT-BHTN cho những người có mức lương cao hơn 20 lần (là 13tr đó bạn)
thân

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
To: Hai bác HOANGNAM, VTM

Vấn đề các bác quan tâm, em xin trích dẫn lộ trình của BHXH tại
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
b) Cán bộ, công chức, viên chức;
c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.
3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.
4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên.
5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động.

Điều 88. Nguồn hình thành quỹ
1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 92 của Luật này.
2. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 91 của Luật này.
3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
4. Hỗ trợ của Nhà nước.
5. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 89. Các quỹ thành phần
1. Quỹ ốm đau và thai sản.
2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
3. Quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều 91. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động
1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

Trích nguyên văn:
Khoản 1 Điều 2
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
b) Cán bộ, công chức, viên chức;
c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.
3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này do Chính phủ quy định.

Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;
b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:
a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.
3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.

Như vậy, từ 01-2010 trở đi

BHXH: 22% (trong đó: Người sử dụng lao động: 16% và người lao động: 6%)

+ Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đóng 16% được trích lập từ điều 92
a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội;
b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.
Triển khai điểm c như sau:
2010 - 12% vào quỹ hưu trí và tử tuất
2012 - 13% vào quỹ hưu trí và tử tuất
2014 - 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất

+ Người lao động (NLĐ) đóng 6% được trích lập từ điều 91
1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.
Triển khai:
2010 - 6%
2012 - 7%
2014 - 8%

Tổng kết lộ trình tỉ lệ tham gia BHXH được qui định tại LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006, như sau:

Năm 2010: tỉ lệ tham gia BHXH: 22% (trong đó: Người sử dụng lao động: 16% và người lao động: 6%)

Năm 2012: tỉ lệ tham gia BHXH: 24% (trong đó: Người sử dụng lao động: 17% và người lao động: 7%)

Năm 2014: tỉ lệ tham gia BHXH: 26% (trong đó: Người sử dụng lao động: 18% và người lao động: 8%)

ninhhapec
26-08-2011, 09:19 PM
Năm 2010 em mới làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH.Em xin hỏi bây giờ em Phải trích nộp tỷ lệ đóng BHXH theo mức mới à?Cụ thể: BHXH: 22%. BHYT:4.5%? Trong đó người lao động đóng:7.5% (6% BHXH, 1,5% BHYT)còn DN đóng 19% (16% BHXH, 3% BHYT)?Mà sao em thấy mệt cái vụ BH này thế, có phải đầu tiên là gửi đăng ký lên sở TBXH? để đăng ký bảng lương? Bác nào có cái đơn hay cái Công văn gửi để đăng ký lên sơ TBXH cho em xin với,Cty em là Cty CP trả lương theo tháng mỗi L Đ được trả:1.200.000 đ/tháng theo Hợp đồng lao động (mức tiền lương chính)

ddnguyen
26-08-2011, 09:19 PM
Em nghe thấy bảo mức đóng các loại bảo hiểm từ năm 2010 là 8.5% rùi.
Ai có thể cho em thông tư hướng dẫn và chia ra bảo hiểm y tế, xã hội là bao nhiêu % được khôgn ah." cám ơn anh chị

HXR02
26-08-2011, 09:19 PM
Chào cả nhà wkt. Mình thấy nhiều bạn còn chưa rõ về mức trích nộp các loại BH áp dụng từ 01/01/2010 nên mình mở toppic này để các bạn dễ tìm hiểu.

Mức trích nộp các loại BH áp dụng từ 01/01/2010

Doanh nghiệp đóng: 20%
- BHXH: 16%
- BHYT: 3%
- BHTN: 1%

Người lao động đóng: 8,5%
- BHXH: 6%
- BHYT: 1,5%
- BHTN: 1%

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
Công văn hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN
Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn việc trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
theo Luật BHXH, Luật BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Số:466/BHXH-PT - V/v: hướng dẫn đóng BHXH,BHYT,BHTN


Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2009


Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và các thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2009 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam; Công văn số 4347/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính Phủ.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng hướng dẫn việc trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Luật BHXH, Luật BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2010 như sau:

1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Kể từ ngày 01/01/2010, mức đóng BHXH hàng tháng là 22%; BHYT hàng tháng là 4,5%; BHTN hàng tháng là 2%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN, người lao động đóng 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

Riêng trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì mức đóng BHXH hàng tháng bằng 18% mức tiền lương, tiền công tháng trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN:

2.1 Người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương theo ngạch, bậc cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.

2.2 Người lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

2.3 Người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề.

2.4 Trường hợp mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.

3. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2010:

3.1 Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ:

+ Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão thuộc thành phố Hải Phòng.

+ Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng.

3.2 Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động Việt Nam làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Điều 1 Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ:

+ Mức 1.190.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão thuộc thành phố Hải Phòng.

+ Mức 1.040.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng.

3.3 Người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Hải Phòng nhưng làm việc ở vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm làm việc ghi trong hợp đồng lao động.

3.4 Mức lương tối thiểu vùng là căn cứ để tính các mức lương, phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp không được dùng mức lương này làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề). Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

4/ Xử lý vi phạm BHYT:

Kể từ ngày 01/10/2009, cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, sẽ phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng, tương tự như tiền chậm đóng BHXH. Tiền lãi chậm đóng BHYT được tính theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo hiểm y tế.

Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định và các nội dung hướng dẫn bổ sung theo văn bản này./.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trương Văn Quý
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- GĐ, các PGĐ;
-Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Lưu HCTH, P.Thu.

http://www.haiphong.gov.vn/baohiemxa...articleid=4933 (http://www.haiphong.gov.vn/baohiemxahoi/vn/index.asp?menuid=606&parent_menuid=606&fuseaction=3&articleid=4933)

Nhimmtv
26-08-2011, 09:19 PM
ban ơi thế quỹ lương được tính như thế nào? hay cho nó bằng nào cũng được?
?

Nhimmtv
26-08-2011, 09:19 PM
minh đang phải làm bảo hiểm xã hội cho ca công ty minh mới thành lập thôi. Nhưng mình chưa hiểu về quỹ lương và phải đóng như thế nào? đi làm thủ tục thì nhiều cái chưa hiểu gì cả. Mình đang mắc lắm....

quytda
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nhimmtv
minh đang phải làm bảo hiểm xã hội cho ca công ty minh mới thành lập thôi. Nhưng mình chưa hiểu về quỹ lương và phải đóng như thế nào? đi làm thủ tục thì nhiều cái chưa hiểu gì cả. Mình đang mắc lắm....


Lương để đóng BH là lương cơ bản mà cty bạn đã đăng kí(tức là lương trên thang bảng lương đã đăng ký với phòng Lao Động TBXH rồi).

vohamyvan
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nhimmtv
minh đang phải làm bảo hiểm xã hội cho ca công ty minh mới thành lập thôi. Nhưng mình chưa hiểu về quỹ lương và phải đóng như thế nào? đi làm thủ tục thì nhiều cái chưa hiểu gì cả. Mình đang mắc lắm....


Từ tổng nhân viên công ty bạn --> tiền lương tham gia BHXH của 1 người X với tổng số nhân viên thì ra Quỹ lương tham gia BHXH
Số tiền phải đóng BHXH từ năm 2010 là:
- BHXH: 22% (công ty đóng 16%, người lđ đóng 6%)
- BHYT: 4.5% (công ty đóng 3%, người lđ đóng 1.5%)
- BH thất nghiệp: 2% (công ty đóng 1%, người lđ đóng 1%)
--> Số tiền đóng cho cơ quan BHXH = Quỹ lương tham gia BHXH X 28.5%

huong85
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ngoc8894
chào các bác.
Mình đã nghe co công văn đề nghị tăng lương tối thiểu mà mình cũng thấy hầu như tất cả các cty đều đã tăng lương nhưng công ty mình thì chưa nghe noi gì cả cũng chưa thấy quyết định gì. Vậy theo các bác cty mình có làm sai luật hay khg?


Bạn phải tư vấn cho ban giám đốc về việc tăng mức lương tối thiểu đó. Bạn xem trong hệ thông thang bảng lương công ty ban đang áp dụng có đang bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định không? nếu thấp thì phải làm lại hệ thống thang bảng lương còn không thì không cần làm quyết định tăng lương để điều chỉnh nếu không cần thiết.
thân

trang1510
26-08-2011, 09:19 PM
Bên BHXH đã có thông báo cho bên mình về việc tăng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng cũng không thấy có quy định rõ là phải áp dụng theo mức lương tối thiểu theo quy định. Liệu công ty mình có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên theo mức 880.000 ( cty mình thuộc vùng II ) không hay vẫn giữ mức cũ mà chỉ tăng tỷ lệ đóng lên thui.????

Kế Toán Già Gân
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi trang1510
Bên BHXH đã có thông báo cho bên mình về việc tăng tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng cũng không thấy có quy định rõ là phải áp dụng theo mức lương tối thiểu theo quy định. Liệu công ty mình có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên theo mức 880.000 ( cty mình thuộc vùng II ) không hay vẫn giữ mức cũ mà chỉ tăng tỷ lệ đóng lên thui.????


Trước hết, phải điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Có hiệu lực từ 01/01/2010
(http://webketoan.net/uploadfiles/yfvn4iuap36n7ob.rar)

hoặc

Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam - Có hiệu lực từ 01/01/2010 (http://webketoan.net/uploadfiles/65fjzqlqn4n32e8.rar)

Căn cứ 1 trong 2 Nghị định trên cùng Quyết định điều chỉnh lương tối thiểu vùng do Ban Giám Đốc công ty của em ban hành, em tiến hành tính toán lại mức trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH.

Đọc thêm bài này để làm cho tốt hơn Có giảm được hệ số lương trong thang lương, bảng lương không? (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=81763)

thachthaokhocnhe
26-08-2011, 09:19 PM
anh chị ơi cho em hỏi về tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, KPCD cụ thể tỷ lệ cho doanh nghiệp và người lao động như thế nào ạ?
Em học trong trường theo tỷ lệ cũ em không biết hiện tại có tỷ lệ mới cho năm 2010 không a?
và luật mới ban hành áp dụng là số bao nhiêu ạ?

quakinhmaunau
26-08-2011, 09:19 PM
Theo luật mới áp dụng từ ngày 01/01/10 như sau bạn:

BHXH: Chủ DN là 16%, Người LĐ 6%

BHYT: DN là 3%, Người LĐ 1.5%

BHTN: DN 1%, Người LĐ 1% (trong đó Quỹ BHTN có thêm của Nhà nước hỗ trợ 1%)

KPCĐ: DN 2%

TIT2007
26-08-2011, 09:19 PM
Chào các bạn!
Các bạn cho mình hỏi bây giờ tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp như thế nào. Có bạn gửi cho mình từ năm 2010 tỷ lệ đóng như sau :
Bảo hiểm xã hội : 22% chia 16% vào chi phí 6% vào lương
Bảo hiểm Y tế : 4,5% chia 3% tính phí và 1,5% tính vào lương
Bảo hiểm thất nghiệp : 2% tính phí 1%, lương 1%
Các bạn hỏi cho minh hỏi như thế có đúng ko/ có văn bản nào quy định ko
Xin cmr ơn

quytda
26-08-2011, 09:19 PM
Bạn TIT2007 tìm hiểu công văn 3621/BHXH-THU hướng dẫn tỷ lệ đóng BHXH,BHYT,BHTN mức lương tối thiểu vùng.

dakbla
26-08-2011, 09:19 PM
Các bác giúp em như sau:
Ngày 30/10/2009, CP ra Nghị định số 97/2009/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các DN của VN. Theo QĐ này thì mức lương tối thiểu quy định như sau:
1. Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
Vậy: Khi tiến hành thu và trích BHXH, BHYT, BHTN, thì áp dụng mức lương tối thiểu nào (Mức lương tối thiểu vùng hay mức lương tối thiểu chung 650.000 đ . Kính mong các bác tham gia ý kiến.

phamhang494586
26-08-2011, 09:19 PM
các bạn ơi
Cho mình hỏi hiện nay mình tham gia bảo hiểm đã được 06 tháng rồi, vậy mình đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ thai sản chưa ậy?
bạn nào biết giúp mình với nhé!

Workforce
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dakbla http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/ke-toan-luong-vai-caic-khoain-tiinh-theo-luong/ty-le-dong-bhxh-bhyt-bhtn-va-muc-luong-toi-thieu-vung-hien-hanh-78930-post637009.html#post637009\)
Các bác giúp em như sau:
Ngày 30/10/2009, CP ra Nghị định số 97/2009/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các DN của VN. Theo QĐ này thì mức lương tối thiểu quy định như sau:
1. Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
Vậy: Khi tiến hành thu và trích BHXH, BHYT, BHTN, thì áp dụng mức lương tối thiểu nào (Mức lương tối thiểu vùng hay mức lương tối thiểu chung 650.000 đ . Kính mong các bác tham gia ý kiến.


Bạn tham khảo công văn dưới đây của Bộ LDTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Workforce
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi phamhang494586 http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/ke-toan-luong-vai-caic-khoain-tiinh-theo-luong/ty-le-dong-bhxh-bhyt-bhtn-va-muc-luong-toi-thieu-vung-hien-hanh-78930-post637103.html#post637103\)
các bạn ơi
Cho mình hỏi hiện nay mình tham gia bảo hiểm đã được 06 tháng rồi, vậy mình đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ nghỉ thai sản chưa ậy?
bạn nào biết giúp mình với nhé!


Bạn đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh là đủ điều kiện hưởng chế độ TS

phuongthoan
26-08-2011, 09:19 PM
Hiện nay tỷ lệ của các khoản trích theo lương đã thay đổi em mong các anh chị của thể giúp em hiểu rõ hơn về vấn đề này?

nguyenkimcuc
26-08-2011, 09:19 PM
CHo mình hỏi mức trích BHXH,BHYT, BHTN mới nhất bây giờ là bao nhiêu? Có CV gì lên quan đến mức trích này ko? Mong các bạn gửi cho mình theo địa chỉ mail: trungtrungtructuyen@yahoo.com. Thanks các bạn!

Sang86
26-08-2011, 09:19 PM
Từ ngày 01/01/2010, tỉ lệ đóng các khoản BH là:
BHXH: 22%, trong đó DN đóng 16%, NLD đóng 6%
BHYT: 4.5%, trong đó DN đóng 3% , NLD đóng 1.5%
BHTN: 2% , trong đó DN đóng 1% , NLD đóng 1%

thuhuongvxc
26-08-2011, 09:19 PM
các bạn cho minh hỏi chút nhé : việc đóng bảo hiểm thất nghiệp co phải bắt buộc không? co bác nao co công văn thay đổi về luật bảo hiểm xã hội mới không và cách tính bảo hiểm mới không? gửi cho tôi với nhé! thank

nalethanh88
26-08-2011, 09:19 PM
Công ty có từ 10 người trở lên thì bắt buộc phải đóng BHTN bạn a.
Theo quy định mới:
BHXH phải đóng là 22% trong đó người lao động chịu 3% và công ty chịu 16%
BHYT phải đóng là 4.5% trong đó người lao động chịu 1.5% và công ty chịu 3%:015:

huong85
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nalethanh88
Công ty có từ 10 người trở lên thì bắt buộc phải đóng BHTN bạn a.
Theo quy định mới:
BHXH phải đóng là 22% trong đó người lao động chịu 3% và công ty chịu 16%
BHYT phải đóng là 4.5% trong đó người lao động chịu 1.5% và công ty chịu 3%:015:


Chỉnh lại nhé người lao động chịu 6% và công ty là 16% cộng lại mới = 22% chứ
BHTN: người lao động 1% và công ty: 1%
Thân

huong85
26-08-2011, 09:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thuhuongvxc
các bạn cho minh hỏi chút nhé : việc đóng bảo hiểm thất nghiệp co phải bắt buộc không? co bác nao co công văn thay đổi về luật bảo hiểm xã hội mới không và cách tính bảo hiểm mới không? gửi cho tôi với nhé! thank


Bạn đọc bài số 1 ở trang số 1 nhé

Missty PhuongThao
26-08-2011, 09:19 PM
Mấy anh chị cho em hỏi cái này tí, DN em làm là Dn siêu nhỏ (chỉ có 5 NV), bây giờ DN em muốn đóng bảo hiểm cho NV thì phải làm như thế nào ? mức đóng BH năm 2011 ? nếu chỉ đóng BHXH mà ko đóng BHYT và BHTN có được không ạ ? em cám ơn trước .

syhoa2010
26-08-2011, 09:19 PM
Mọi người ơi cho mình hỏi? Tỷ lệ trích nộp BHXH, BHYT, KPCD, BHTN hiện hành của Doanh nghiệp và công nhân viên là bao nhiêu và trích nộp theo công văn, thông tư nào?
Cảm ơn mọi người nhiều.

nguyenminhduc
26-08-2011, 09:19 PM
Chào bạn
BHXH, BHYT, BHTN, KPCD, : DN:16;3;1;2 trừ lương NLD: 6; 1,5; 1
Trân trọng

hoaiphuongkt
26-08-2011, 09:19 PM
Các khoản trích theo lương tại thời điểm hiện nay là
Các khoản trích theo lương tính vào chi phí: BHXH 16%, BHYT 3%, KPCĐ 2%, BHTN 1%
Bảo hiểm ma` người lđ chịu là BHXH 6%, BHYT 1.5%, NHTN 1%

Nguyen thi lan anh
26-08-2011, 09:19 PM
Theo luật BHXH, BHYT, TT244BTC-2009 áp dụng từ ngày 01/01/2010.
- Doanh nghiệp trích:
BHXH: 16%
BHYT: 3%
KPCD: 2%
BHTN: 1%
- Trừ lương người lao động:
BHXH: 6%
BHYT: 1.5%
BHTN: 1%