PDA

View Full Version : Thuê GTGT đã kê khai bị sótLuc van
26-08-2011, 04:45 PM
Các mem ơi giúp mình dzới!

Giờ mình mới phát hiện ra rằng: Tờ khai tháng 08 của mình chưa đưa số thuế

còn được khấu trừ (chuyển tháng tháng 08) của tháng 07 vào. Giờ mình

phải làm sao?

Cám ơn cả nhà!

Luc van
26-08-2011, 04:45 PM
cụ thể là phải làm thế nào vậy???

mã số [37] điều chỉnh giảm nhưng là của mục điều chính

thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trước mà

đây mình chỉ không đưa số còn được kháu trừ của tháng 7 qua tháng 8 thui!

bendoihiuquanh
26-08-2011, 04:45 PM
Mình đã gặp trường hợp tương tự như bạn.
Bạn khai bổ sung theo mẫu 01KHBS chọn chỉ tiêu điều chỉnh (mã số chỉ tiêu điều chỉnh 11).
Trên tờ khai tháng 09, phụ lục 01-3A/GTGT bạn nhập vào cột số thuế GTGT điều chỉnh giảm.
Rồi vào tờ khai nhập ở chỉ tiêu [37].
Sau khi bạn điều chỉnh thì số thuế còn phải nộp hoặc còn được khấu trừ của tháng 09 sẽ đúng.

You and me
26-08-2011, 04:45 PM
Bạn kê khai điều chỉnh vào tháng 9-2009 này không có vấn đề gì đâu

lyly040609
26-08-2011, 04:45 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi bendoihiuquanh
Mình đã gặp trường hợp tương tự như bạn.
Bạn khai bổ sung theo mẫu 01KHBS chọn chỉ tiêu điều chỉnh (mã số chỉ tiêu điều chỉnh 11).
Trên tờ khai tháng 09, phụ lục 01-3A/GTGT bạn nhập vào cột số thuế GTGT điều chỉnh giảm.
Rồi vào tờ khai nhập ở chỉ tiêu [37].
Sau khi bạn điều chỉnh thì số thuế còn phải nộp hoặc còn được khấu trừ của tháng 09 sẽ đúng.


Mình đồng ý với bạn.

với bạn Luc Van: Tuy chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm số thuế đầu ra, còn mục đích của bạn là tăng số thuế được khấu trừ, hai cái này đều cho kết quả giống nhau dù đường đi có chút ko hợp lý, nhưng vì phần mềm ko cho phép nên đành vậy bạn à.