PDA

View Full Version : Giúp hạch toán thuế GTGT vãng laivuthigai
20-07-2011, 10:11 PM
Cả nhà ơi giúp em mới. Tháng 12/2008 kế toán bên em ghi nhận doanh thu xây dựng công trình ngoại tỉnh nhưng không hạch toán thuế GTGT vãng lai, chỉ ghi N131/C511, C33311 thôi. Qua năm 2009 bên em cũng có 1 hóa đơn thuế GTGT vãng lai
em hạch toán
N131: Phải thu khách hàng
C511: Doanh thu
C33311: Thuế GTGT đầu ra
C3338 : Thuế GTGT vãng lai
Khi kê khai em gộp lại 2 hóa đơn lại và nộp thuế là N3338/C1121.
Năm 2008 kế toán hạch toán thiếu bước toán C3338 mà đã khóa sổ rồi. Bây giờ em hạch toán năm 2009 ntn đây ah? Mọi người giúp em mới.

girlxinhtb
20-07-2011, 10:11 PM
Bạn gộp 2 hoá đơn và HT như vậy sẽ làm cho TK3338 dư Nợ. Vì vậy trước khi HT bút toán N3338/C112 bạn phải HT bút toán điều chỉnh năm 2008: N3331/C3338.

vuthigai
20-07-2011, 10:11 PM
Mình không hiểu lắm, bạn có thể nói kỹ hơn được không?
VD: Tháng 12/2008 kế toán cũ hạch toán HD: 001
N131: 22.000.000
C5111 : 20.000.000
C33311: 2.000.000
Chư hạch toán thuế GTGT vãng lai
T6/2009 phát sinh thêm cùng công trình 01 hóa đơn mình hạch toán
N131: 44.000.000
N ??????
C511: 40.000.000
C33311: 4.000.000
C3338: 800.000
O đây tiền thuế vãng lai công ty mình chịu thì hạch toán vào đâu nhỉ? Mình phải làm điều chỉnh ntn cho hợp lý của năm 2008 vì năm 2008 đã khoá sổ rôi mà.

ghet_that
20-07-2011, 10:11 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi vuthigai
Mình không hiểu lắm, bạn có thể nói kỹ hơn được không?
VD: Tháng 12/2008 kế toán cũ hạch toán HD: 001
N131: 22.000.000
C5111 : 20.000.000
C33311: 2.000.000
Chư hạch toán thuế GTGT vãng lai
T6/2009 phát sinh thêm cùng công trình 01 hóa đơn mình hạch toán
N131: 44.000.000
N ??????
C511: 40.000.000
C33311: 4.000.000
C3338: 800.000
O đây tiền thuế vãng lai công ty mình chịu thì hạch toán vào đâu nhỉ? Mình phải làm điều chỉnh ntn cho hợp lý của năm 2008 vì năm 2008 đã khoá sổ rôi mà.


N 131 44.000.000
c 511 40.000.000
c 3331 3.200.000
c 3338 800.000
Tiền thuế vãng lai bên bạn phải chịu là tất nhiên. Nhưng phần tiền thuế đã nộp vãng lai được trừ vào phần tiền thuế phải nộp của bên bạn với cơ quan thuế quản lý (thuế 10% thì bạn phải nộp 2% vãng lai và 8 % tại cơ quan thuế quản lý bạn). Khi nào nộp tiền n 3338, có 111, 112 thế thôi. Phần tiền vãng lai trong tờ khai điền vào mục điều chỉnh giảm thuế đầu ra phải nộp, có cái phụ lục vãng lai thì phải.
Còn bút toán đầu bạn hạch toán thế là đủ rồi. Bút toán hai thì hơi sai bản chất. Phần tiền vãng lai bao giờ nộp thì giảm trừ vào phần tiền thuế phải nộp của tháng báo cáo ấy

ruavaga
20-07-2011, 10:11 PM
Em chảo anh chị!
Công ty em là công ty xây dựng. T7/2010 công ty em có công trình ở ngoại tỉnh và em đã nộp thuế vãng lai và cũng đã xuất hóa đơn cho công trình.
trong quá trình xuất hóa đơn em xuất thuế GTGT 10% như sau:
Nợ TK 131: 22.000.000
Có TK 511:20.000.000
Có TK 3331 2.000.000
Hoạch toán thuế vãng lai
Nợ TK 6422:400.000
Có TK 3338: 400.000
khi nộp thuế vãng lai
Nợ TK 3338:400.000
Có TK 1111:400.000
nhưng trên tờ khai khi khê khai thuế vãng lai trong PL01-5/GTGT vãng lai ngoại tỉnh thì trong tờ khai sẽ nhảy vào chỉ tiêu 37
hiện tại trên tờ khai của em và trên sổ sách kế toán bị lệch 1 khoản tiền thuế vãng lai. anh chị hãy giúp em điều chỉnh, định khoản số tiền này cho khớp với trên tờ khai với.
và cho em biết là thuế vãng lai này được khấu trừ bình thưởng hay là chỉ tính vào chi phí thôi ạ? giúp em với, cuối năm rồi mà.huhu