PDA

View Full Version : Cách viết phiếu NK,XKhanhtran_2505
20-07-2011, 06:38 PM
Cả nhà Webketoan ơi cho em hỏi.Phiếu NK,XK thì thủ kho có ghi giá nhập, giá xuất vào cột đơn giá không hay chỉ ghi số lượng thôi, còn khi chuyển phiếu lên phòng kế toán thì họ sẽ ghi đơn giá vào. Cả nhà giúp em sớm sớm nhé.Em ngốc thật.:help::help::help:

tamnt07
20-07-2011, 06:38 PM
Nguyên tắc thì thủ kho chỉ theo dõi về số lượng thôi,còn kế toán theo dõi cả số lượng và giá trị.
Nếu quản lý chặt được như thế (thủ kho cũng ghi cả giá) thì tốt quá!

HOANGNAM
20-07-2011, 06:38 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tamnt07
Nguyên tắc thì thủ kho chỉ theo dõi về số lượng thôi,còn kế toán theo dõi cả số lượng và giá trị.
Nếu quản lý chặt được như thế (thủ kho cũng ghi cả giá) thì tốt quá!


Cơ sở đâu để thủ kho xác định giá vậy bạn ?

hanhtran_2505
20-07-2011, 06:38 PM
Em cảm ơn chị Tamnt07. Nhưng ý em muốn nói là có phải khi thủ kho đưa 1 liên NK,XK lên cho kế toán thì kế toán ghi thêm đơn giá vào để hoàn thiện phiếu NK,XK có phải không ạ. Thế nếu em báo cho tủ kho giá nhập kho, giá xuất kho để thủ kho ghi giá vào luôn thì có đúng không? Bên em thủ kho chỉ theo dõi về thực tế,còn thực ra sổ sách đều do kế toán làm cho cả, kể cả phiếu NK,XK.

binhkt123
20-07-2011, 06:38 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hanhtran_2505
Cả nhà Webketoan ơi cho em hỏi.Phiếu NK,XK thì thủ kho có ghi giá nhập, giá xuất vào cột đơn giá không hay chỉ ghi số lượng thôi, còn khi chuyển phiếu lên phòng kế toán thì họ sẽ ghi đơn giá vào. Cả nhà giúp em sớm sớm nhé.Em ngốc thật.:help::help::help:


Phiếu xuất kho, nhập kho là kế toán làm chứ bạn, thủ kho đâu có được quyền làm phiếu xuất kho hay nhập kho đâu. còn trên phiếu xuất kho đương nhiên là phải ghi đơn giá xuất và nhập rùi trừ trường hợp tính giá xuất kho trung bình tháng cuối tháng mới ghi giá vào thôi

tamnt07
20-07-2011, 06:38 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Cơ sở đâu để thủ kho xác định giá vậy bạn ?


Cái này tuỳ thuộc từng loại hình doanh nghiệp, với loại hình đơn giản, tính theo phương pháp xác định giá hàng tồn kho đơn giản như giá đích danh,... thì thủ kho vẫn có thể làm được nếu được hướng dẫn.

phuongltn88
20-07-2011, 06:39 PM
e nghĩ thường thì thủ kho là người nắm chình xác lượng thực tế hàng trong kho mà, nên để thủ kho viết phiếu nhập, xuất thì cũng được chứ sao! kế toán là người sẽ nhập dữ liệu vào sau thủ kho. Thế thì cứ để cho thủ kho viết phiếu xuất còn kế toán sẽ viết hóa đơn và trên đó có đơn giá luôn đuơc k?

lan8x
20-07-2011, 06:39 PM
thủ kho là người trực tiếp viết phiếu nhập kho và xuất kho và chỉ theo dõi về mặt số lượng còn kế toán mới là người viết hoá đơn và ghi đơn giá.Hix trước đây mình cũng từng là thủ kho mà

SAA
20-07-2011, 06:39 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lan8x
thủ kho là người trực tiếp viết phiếu nhập kho và xuất kho và chỉ theo dõi về mặt số lượng còn kế toán mới là người viết hoá đơn và ghi đơn giá.Hix trước đây mình cũng từng là thủ kho mà


Thủ kho chỉ theo dõi về số lượng hàng nhập xuất thôi và chịu trách nhiệm về số lượng hàng trong kho, ghi thẻ kho
kế toán mới là người ghi phiếu nhập, phiếu xuất và chịu trách nhiệm với phương pháp tính đơn giá xuất
Không biết bạn làm ở công ty nào mà thủ kho kiêm luôn viết phiếu nhập và xuất vậy, nếu vậy chắc là thủ kho "giàu" lắm

ThanhGiong
20-07-2011, 06:39 PM
Các bạn cùng tham khảo nhé: Theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC: Giải thích Nội dung và Phương pháp ghi chép chứng từ kế toán:
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi QĐ15


PHIẾU NHẬP KHO(Mẫu số 01- VT)

1 - Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

2 - Phương pháp và trách nhiệm ghi
Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện trong kiểm kê.
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hoá đơn hoặc lệnh nhập).
Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.
Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,... tuỳ theo qui định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực nhập.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập cùng một phiếu nhập kho.
Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.
Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hoá mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.PHIẾU XUẤT KHO(Mẫu số 02 - VT)

1 - Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

2 - Phương pháp và trách nhiệm ghi
Góc bên trái của Phiếu xuất kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: Họ tên người nhận hàng, tên, đơn vị (bộ phận): số và ngày, tháng, năm lập phiếu; lý do xuất kho và kho xuất vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
- Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
- Cột 1: Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (bộ phận) sử dụng.
- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
- Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tuỳ theo qui định hạch toán của doanh nghiệp) và tính thành tiền của từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).
Dòng Cộng: Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho.
Dòng "Tổng số tiền viết bằng chữ": Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng. Sau khi xuất kho, thủ kho ghi vào cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).
Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Người nhận vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.


Thân

voi coi 5
20-07-2011, 06:39 PM
Cả nhà ah cho mình hỏi vấn đề này với. Ở công ty mình mình làm thủ kho kiêm kế toán kho luôn nhưng phiếu nhập, xuất ở cty mình lại viết giá bán chứ ko phải giá xuất kho mình biết là sai nhưng cách viết đó tiện cho theo dõi và quản lý công nợ nữa. Vậy theo mọi người mình làm như vậy có được ko

hiepnt1974
20-07-2011, 06:39 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi voi coi 5
Cả nhà ah cho mình hỏi vấn đề này với. Ở công ty mình mình làm thủ kho kiêm kế toán kho luôn nhưng phiếu nhập, xuất ở cty mình lại viết giá bán chứ ko phải giá xuất kho mình biết là sai nhưng cách viết đó tiện cho theo dõi và quản lý công nợ nữa. Vậy theo mọi người mình làm như vậy có được ko


Hic hic ...
Bạn viết phiếu nhập xuất = giá bán thì bạn tính giá vốn làm sao ? Tính lợi nhuận thế nào?????

Nếu bạn làm thế thì mình chịu rồi, biết là sai mà vẫn làm, tốt nhất bạn nên viết luôn đơn xin thôi việc đi .

Nếu để cơ quan thuế hoặc kiểm toán vào kiểm tra thì hậu quả còn khủng khiếp hơn đó .
Mau sửa sai đi bạn .

thuphuong88
20-07-2011, 06:39 PM
cam on anh thanh giong nhiu nhe . e dag dinh hoi cách ghi chi tiết của phiếu nhập và xuất vì e là sin viên năm thứ 2 mà . :D . ah mà anh chị đi làm rùi có thể cho e hỏi những chú ý và th đặc biệt của cái phiếu nhập và xuất này kah . thanks