PDA

View Full Version : Đề nghị thanh toán theo khối lượngmpqtt
20-07-2011, 01:28 AM
Em đang làm đề nghị thanh toán theo khối lượng thi công. Em thấy mẫu em làm sơ sài quá. Anh chị nào cũng làm về lĩnh vực xây dựng cho em xin mẫu đề nghị thanh toán theo khối lượng hoàn thành (bên xây dựng).
Em xin chân thành cảm ơn

tamnt07
20-07-2011, 01:28 AM
Bạn gửi mẫu của bạn lên xem để mọi người bổ sung giúp cho!

TINH7899
20-07-2011, 01:28 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi mpqtt
Em đang làm đề nghị thanh toán theo khối lượng thi công. Em thấy mẫu em làm sơ sài quá. Anh chị nào cũng làm về lĩnh vực xây dựng cho em xin mẫu đề nghị thanh toán theo khối lượng hoàn thành (bên xây dựng).
Em xin chân thành cảm ơn


Bạn tham khảo mẫu này xem:
Tài liệu đính kèm 6323 (http://www.webketoan.vn/forum/attachments/f115/6323-de-nghi-thanh-toan-theo-khoi-luong-mau-giay-de-nghi-tt-vdt.doc)

kunkun 1
20-07-2011, 01:28 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi mpqtt
Em đang làm đề nghị thanh toán theo khối lượng thi công. Em thấy mẫu em làm sơ sài quá. Anh chị nào cũng làm về lĩnh vực xây dựng cho em xin mẫu đề nghị thanh toán theo khối lượng hoàn thành (bên xây dựng).
Em xin chân thành cảm ơn


Bạn ơi, nói rõ hơn tí đí, mẫu thanh toán cho nguồn vốn nào? Bạn xây dựng cho tư nhân hay công trình nhà nước?
Không phải mẫu thanh toán khối lượng nào cũng dùng được đâu bạn ơi:015:
Mình có mẫu của đề nghị và giấy rút NSNN nè bạn tham khảo nhé.