PDA

View Full Version : Cách hạch toán lệ phí xăng dầulttruc25
20-07-2011, 12:15 AM
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!

trieukhang
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lttruc25
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!


NÈ:
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156 (Bao gồm giá mua chưa thuế GTGT + lệ phí xăng dầu)
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511 (Bao gồm giá bán chưa thuế GTGT + lệ phí xăng dầu)
Và đương nhiên, Giá vốn: Nợ 632/Có 156: (Bao gồm giá mua chưa thuế GTGT + lệ phí xăng dầu)
HIHIHI

congtuyen83
20-07-2011, 12:15 AM
Trieu Khang reply vay la dung roi day. toi o truong hop day cung se lam nhu vay thoi. le phi xang dau khi mua thi cong gop vao gia mua chua thue va khi ban cung vay.

NamLamSon
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lttruc25
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!


Tôi vẫn dùng tài khoản 3339 cho lệ phí xăng dầu.
Tôi đã dùng tài khoản này được 3 năm báo cáo liên tiếp rồi. Chưa thấy các bác thanh tra thuế thắc mắc gì.

khanhthuy1985
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lttruc25
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!


To Trieukhang. Bác làm vậy là sai hoàn toàn rồi, người ta hỏi là hạch toán lệ phí xăng dầu đối với đơn vị mua về để bán cơ mà. Cách bác hạch toán là chỉ dùng cho đơn vị mua xăng dầu về để dùng thôi
To lttruc25: bạn có một cái sai trong câu hỏi đó là cái lệ phí xăng dầu mình bôi đỏ ấy. Cái đó không phải lệ phí đối với mặt hàng xăng dầu mà cái đó là lệ phí đối với mặt hàng dầu nhớt 300đ/kg và 268đ/lít. Còn các mặt hàng khác thì lệ phí nó cũng khác đó.
Thêm nữa là vấn đề lệ phí xăng dầu này đã được đề cập trong diễn đàn rồi bạn nên tìm lại mà đọc (cũng mới đây chứ chưa lâu lắm đâu).
Còn mình chỉ nói đơn giản vấn đề bạn đang muốn hỏi là thế này nhé. Lệ phí xăng dầu về mặt bạn chất nếu bạn là công ty mua về để bán lại thì nó chỉ như là một khoản thu hộ trả hộ thôi. Bạn có thể hạch toán vào TK 1388 hoặc 3388 đều được. Mua vào hay bán ra bạn đều chỉ hạch toán vào một trong 2 tài khoản này thôi nhé. Chúc bạn thành công

trieukhang
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi khanhthuy1985
To Trieukhang. Bác làm vậy là sai hoàn toàn rồi, người ta hỏi là hạch toán lệ phí xăng dầu đối với đơn vị mua về để bán cơ mà. Cách bác hạch toán là chỉ dùng cho đơn vị mua xăng dầu về để dùng thôiTo lttruc25: bạn có một cái sai trong câu hỏi đó là cái lệ phí xăng dầu mình bôi đỏ ấy. Cái đó không phải lệ phí đối với mặt hàng xăng dầu mà cái đó là lệ phí đối với mặt hàng dầu nhớt 300đ/kg và 268đ/lít. Còn các mặt hàng khác thì lệ phí nó cũng khác đó.
Thêm nữa là vấn đề lệ phí xăng dầu này đã được đề cập trong diễn đàn rồi bạn nên tìm lại mà đọc (cũng mới đây chứ chưa lâu lắm đâu).
Còn mình chỉ nói đơn giản vấn đề bạn đang muốn hỏi là thế này nhé. Lệ phí xăng dầu về mặt bạn chất nếu bạn là công ty mua về để bán lại thì nó chỉ như là một khoản thu hộ trả hộ thôi. Bạn có thể hạch toán vào TK 1388 hoặc 3388 đều được. Mua vào hay bán ra bạn đều chỉ hạch toán vào một trong 2 tài khoản này thôi nhé. Chúc bạn thành công


Bạn xem thông tư Số: 98/2001/TT-BTC Ngày 05 Tháng 12 năm 2001 Hướng dẫn kế toán phí xăng dầu và QĐ 15/2006/QĐ-BTC sẽ rõ.
Trích TT 98: "5. Giá vốn xăng dầu mua vào được phản ánh theo giá mua đã có phí xăng dầu."
Đơn vị mua xăng dầu về để bán chứ không phải nhập khẩu xăng dầu và nộp phí xăng dầu vào NSNN.
Trích TT98:
"1.2. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá mua đã có phí xăng dầu, ghi:

Nợ TK 152, 156, 641, 642 (bao gồm giá mua có phí xăng dầu)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 112, 331... (Tổng giá thanh toán).
...
2.3. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán đã có phí xăng dầu không có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ."
Trao đổi cùng bạn.
Chào

trieukhang
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi NamLamSon
Tôi vẫn dùng tài khoản 3339 cho lệ phí xăng dầu.
Tôi đã dùng tài khoản này được 3 năm báo cáo liên tiếp rồi. Chưa thấy các bác thanh tra thuế thắc mắc gì.


Nếu chỗ bạn có nộp phí xăng dầu vào NSNN thì mới có TK 3339.
Trích TT 98:
"2.1. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu vào NSNN, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có phí xăng dầu và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ."
Chào

dakbla
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lttruc25
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!


- Khi mua về nhập kho
Nợ TK 156 (giá mua chưa VAT+phí xăng dầu, gọi là giá vốn)
Nợ TK 1331
Có TK 111,112,331,..vv
- Khi bán ra
+ Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632:(giá mua chưa VAT+phí xăng dầu, gọi là giá vốn)
Có TK 156: (giá mua chưa VAT+phí xăng dầu, gọi là giá vốn)
+ Phản ánh doanh thu
Nợ TK 111,112,131,...vv
Có TK 511
Có TK 3331

thd6758
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lttruc25
Câu hỏi 1:Khi mua dầu, nhớt về để bán, hóa đơn bên bán có ghi lệ phí xăng dầu là 268đ/lít, dầu mỡ là 300đ/lít. Vậy với lệ phí nầy tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi mua xăng dầu nhập kho ghi:
Nợ TK1331
Nợ TK156
Nợ ??? : Lệ phí xăng dầu
Có TK331

Ngược lại, khi xuất bán ra cho người mua cũng với lệ phí xăng dầu và lệ phí dầu mỡ như trên thì tôi phải hạch toán vào tài khoản nào?
Ví dụ: Khi xuất bán
Nợ TK 111
Có TK3331
Có TK 511
Có ??? : Lệ phí xăng dầu

Mong đc sự giải đáp của các bạn!


Nếu bạn là đơn vị kinh doanh xăng dầu thì khoản phí này hạch toán vào TK3339 để xác định nộp Ngân sách Nhà nước.

nguyen-2002
20-07-2011, 12:15 AM
Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ."


Cho minh hỏi cái này nhé !
Cách Định khoản và các tài khoản minh hiểu, nhưng còn phần " Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ."" thì mình không hiểu , mong các bác giải thich cho mình nhé ! Thanks !!

trieukhang
20-07-2011, 12:15 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thd6758
Nếu bạn là đơn vị kinh doanh xăng dầu thì khoản phí này hạch toán vào TK3339 để xác định nộp Ngân sách Nhà nước.


Không phải đơn vị kinh doanh xăng dầu nào cũng có nộp phí xăng dầu vào NSNN đâu?

vuongktav
20-07-2011, 12:15 AM
Cảm ơn các huynh đệ nhé. vì Công ty mình mới bắt đầu kinh doanh xăng dầu. và mình cũng bắt đầu mới làm KẾ với Xăng Dầu

lilili
20-07-2011, 12:15 AM
chào các anh chị và các bạn! em vừa nhận làm kế toán cho một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kế toán trước em khi hạch toán lệ phí xăng dầu không cộng vào giá vốn mà hạch toán như một khoản thu hộ nhà nước và đưa vào tài khoản 1388, và 3388. Nhưng theo thông tư 98/2001/TT-BTC như các anh chị nói thì em thấy phần lệ phí xăng dầu ( 500 đồng/ lít = dầu DO) cộng luôn vào giá vốn. em rất băn khoăn, không biết làm thế nào là hợp lý! mong các anh chị đã có kinh nghiệm trong vấn đề này chỉ giáo cho em với! thanks!