PDA

View Full Version : Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố???meocon85
19-07-2011, 02:15 PM
Công ty mình vừa sản xuất và vừa thương mại, quyết toán theo quyết định 48. Theo quyết định 48: Chi phí SXKD theo yếu tố bao gồm:
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền
Vậy cho mình hỏi "chi phí nguyên liệu, vật liệu" có bao gồm giá vốn hàng hóa (632) mình bán ra không? Hay chỉ bao gồm chi phí sản xuất tại TK 154?
Và tổng chi phí của 5 chỉ tiêu trên bằng với tổng phát sinh nợ của các tài khoản chi phí?
Mọi người làm ơn giúp mình với!

meocon85
19-07-2011, 02:15 PM
Sao chẳng ai trả lời giúp mình vậy? Huhuhuhu....

ngothao2112
19-07-2011, 02:15 PM
Bác nào có kinh nghiệm làm BCTC cho em vài lời khuyên về chi phí SXKD theo yếu tố trong Thuyết minh BCTC nhé. Em đã gần hoàn thiện xong BCTC chỉ duy nhất phần này chưa bít liệt kê thế nào cho chính xác. Công ty em hoạt động thương mại nên 5 yếu tố chi phí này nhất thiết phải liệt kê đầy đủ ko?
1. Chi phí nguyên liệu vật liệu : có bao gồm giá vốn hàng bán ko?
2. Chi phí nhân công : có bao gồm luong nhân viên VP ko?
Mong các pác giúp đỡ.

Ninhan
19-07-2011, 02:15 PM
Mình cũng đang làm mà k biêt làm cho đo. Mình thây chi KT cu lam BCTC củ nhâp so PS tai khoan 632 vao do cong ty vào. nên mình nghi ban co the dua vao cac tai khoan ket chuyen vao 154 ma ghi nhan vao do cung dc

Không bao gom cp luong nv VP vi dau lien quan den du an kinh doanh dau. No lien quan den hoat dong doanh nghiep 642 ma

levanton
19-07-2011, 02:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi meocon85
Công ty mình vừa sản xuất và vừa thương mại, quyết toán theo quyết định 48. Theo quyết định 48: Chi phí SXKD theo yếu tố bao gồm:
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền
Vậy cho mình hỏi "chi phí nguyên liệu, vật liệu" có bao gồm giá vốn hàng hóa (632) mình bán ra không? Hay chỉ bao gồm chi phí sản xuất tại TK 154?
Và tổng chi phí của 5 chỉ tiêu trên bằng với tổng phát sinh nợ của các tài khoản chi phí?
Mọi người làm ơn giúp mình với!


Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ngocthao2112
Bác nào có kinh nghiệm làm BCTC cho em vài lời khuyên về chi phí SXKD theo yếu tố trong Thuyết minh BCTC nhé. Em đã gần hoàn thiện xong BCTC chỉ duy nhất phần này chưa bít liệt kê thế nào cho chính xác. Công ty em hoạt động thương mại nên 5 yếu tố chi phí này nhất thiết phải liệt kê đầy đủ ko?
1. Chi phí nguyên liệu vật liệu : có bao gồm giá vốn hàng bán ko?
2. Chi phí nhân công : có bao gồm luong nhân viên VP ko?
Mong các pác giúp đỡ. !


Chi phí nguyên vậy liệu không bao gồm giá vốn hàng hoá
Chi phí nhân công: Bao gồm lương nhân viên văn phòng, các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trích và hành toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

motniemdamme
19-07-2011, 02:15 PM
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố= ps nợ 154+ 641+642-những khoản hoàn nhập theo các tài khoản trên.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Ps có 152+ 153 - phần hoàn nhập
chi phí khấu hao: Phát sinh có 214
chi phí nhân công : Phát sinh có 334 + bhxh, bhyt, kpcđ phần mà công ty chịu
chi phí dịch vụ mua ngoài: 6417+6277+6427 nhưng lúc hạch toán bạn phải làm đúng theo qd 15 hoặc48
chi phí khác bằng tiền: Là chi phí khác bằng tiền (phần đối ứng với tiền và các khoản phí chi ra bằng tiền thông qua các tài khoản 331...
Chúc bạn may mắn

Thai My
19-07-2011, 02:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi motniemdamme http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/f49/chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-theo-yeu-60213.html#post495608\)
Tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố= ps nợ 154+ 641+642-những khoản hoàn nhập theo các tài khoản trên.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Ps có 152+ 153 - phần hoàn nhập
chi phí khấu hao: Phát sinh có 214
chi phí nhân công : Phát sinh có 334 + bhxh, bhyt, kpcđ phần mà công ty chịu
chi phí dịch vụ mua ngoài: 6417+6277+6427 nhưng lúc hạch toán bạn phải làm đúng theo qd 15 hoặc48
chi phí khác bằng tiền: Là chi phí khác bằng tiền (phần đối ứng với tiền và các khoản phí chi ra bằng tiền thông qua các tài khoản 331...
Chúc bạn may mắn


Theo mình "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp" là số phát sinh của TK 621 chứ nhỉ?
Cho mình hỏi chi phí tiếp khách có thể đưa vào TK 6428 - chi phí bằng tiền khác không?
Cảm ơn mọi người!

yui
19-07-2011, 02:15 PM
Quyết định số 48 đâu có tài khoản 621 đâu?

diaoestboy
19-07-2011, 02:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi meocon85 http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/f49/chi-phi-san-xuat-kinh-doanh-theo-yeu-60213.html#post472558\)
Công ty mình vừa sản xuất và vừa thương mại, quyết toán theo quyết định 48. Theo quyết định 48: Chi phí SXKD theo yếu tố bao gồm:
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền
Vậy cho mình hỏi "chi phí nguyên liệu, vật liệu" có bao gồm giá vốn hàng hóa (632) mình bán ra không? Hay chỉ bao gồm chi phí sản xuất tại TK 154?
Và tổng chi phí của 5 chỉ tiêu trên bằng với tổng phát sinh nợ của các tài khoản chi phí?
Mọi người làm ơn giúp mình với!


chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chỉ bao gồm 1.chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,2.chi phí nhân công trực tiếp (ở đây không bao gồm lương nhân viên văn phòng+các khoản BHYT,BHXH,KPCĐ) : gồm lương+BHXH,BHYT,KPCĐ chỉ tính cho bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm thôi bạn ạ còn lương nhân viên văn phòng để xac định kết quả kinh doanh thôi.3.chi phí sản xuất chung
-các chi phí khấu hao,dich vụ mua ngoài,chi phí khác bằng tiền đều nằm trong chi phí sản xuất chung rồi,định khoản cho xem nè khấu hao nợ 627,có 214...dịch vụ mua ngoài thì trả cho từng bộ phận nếu là nơi sản xuất cũng ghi nợ 627,có tk liên quan...