PDA

View Full Version : Hạch toán chuyển lỗ như thế nào?hienthu79
19-07-2011, 09:07 AM
Nhờ anh chị giúp em với
1. Năm 2007 lỗ 40tr. sang đầu năm 2008 em hạch toán nợ 4212/có 4211: 40tr ( em thấy trong sách thì định khoản ngược lại nợ 4211/có 4212 - mà em làm như thế thì số dư cuối kỳ không ra). - em hạch toán là đúng hay sai?
2. Năm 2008 lỗ 10tr mà em không thể phản ánh được vào pl03-2/tndn
3. HTKK1.3.1 trong quyết toán thuế TNDN không đánh được chỉ tiêu B27 - Lỗ kỳ trước chuyển sang là do đâu ạ
em cảm ơn nhiều.

hienthu79
19-07-2011, 09:07 AM
chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.

hapham1987
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hienthu79
chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.


theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
Còn ko đánh dc vào B27 là đúng rồi vì ô đó chỉ đánh đc khi mà năm đó có lãi thì mới chuyển đc vậy chị để giành đến 2009 có lãi thì chuyển luôn lỗ của 2 năm trước vào ô B27 nhé.
Chúc thanh công!

hapham1987
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hienthu79
chờ mãi mà không thấy ai giúp em nên em phải tự tìm hiểu và trả lời mình vậy - Có ai thấy sai thì góp ý giúp em nhé.
1.Do đầu kỳ em để số dư nợ TK4211 ( là sai) mà phải để số dư nợ TK4212 ( vì đây là số dư ngày 31/12/2007) nến định khoản đúng phải là Nợ 4211/có 4212 là 40Tr
2.Năm 2008 chỉ cần có khai kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 sang năm 2009 là 40 tr nếu năm sau có lãi thì mới chuyển cả lỗ năm 2008 để trừ đi được.
3.Quyết toán thuế TNDN trong HTKK1.3.1 không đánh được chỉ tiêu B27 vì chưa có lãi thì không chuyển lỗ sang được ( em đã thử để lãi thì kết chuyển lỗ được luôn)
Vì tự tìm hiểu và mày mò nên cũng không biết có chính xác không nữa. Dù sao cũng nghĩ mình làm đúng nên post lên để mọi người cùng tham khảo. Sai sót gì thì chỉ cho em nhé.


theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
Chúc thanh công!

ktpt
19-07-2011, 09:07 AM
Công ty mình năm 2008 có lỗ 300.00.000 đ. Sang năm 2009 kinh doanh có lãi 35.000.000 đ. Mình muốn chuyển số lỗ của năm 2008 là 50.000.000 đ sang năm 2009 thì hạch toán kế toán nhu thế nào để trên bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính có thể hiện đuoc. Các bạn có cách nào giup mình nhé!

conglyvn99
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hapham1987
theo em thì chị làm như đầu tiên là đúng đấy làm về sau lại là sai rồi vì năm trước lỗ 40triệu nghĩa là năm trước nó nằm bên Nợ 4212.Khi chuyển sang năm nay thì dư đầu kỳ chị phải để nó ở bên Nợ của 4211(vì đây là LN năm trước mà) khi chuyển lỗ sang năm nay thì hạch toán là Nợ Tk 4212/Có Tk4211 (lỗ từ năm trước đa chuyển sang năm nay)như thế thì mới là bút toán chuyển lỗ đc.Còn trong sách DK vậy là trong trường hợp năm trước lãi (lỗ thì bút toán ngược lại)
Chúc thanh công!


Sao bạn hapham1987 lại phát biểu linh tinh thế nhỉ: cần phân biệt kết chuyển lỗ vào đầu năm tài chính với việc chuyển lỗ trên TK thuế TNDN:
Đầu năm tài chính, kết chuyển lỗ năm trước: N4211/C4212 (kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối sang năm trước). Chứ tự nhiên năm nay lại để dư đầu kỳ TK4211, thế còn dư đầu kỳ của TK4212 = 0 à, trong khi cuối năm trước nó có số dư.
Còn việc chuyển lỗ trên TK thuế TNDN (nếu năm trước lỗ và năm nay có lời) thì mình chưa tìm hiểu nó có phải làm hạch toán trên sổ sách hay không.
Thân

conglyvn99
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ktpt
Công ty mình năm 2008 có lỗ 300.00.000 đ. Sang năm 2009 kinh doanh có lãi 35.000.000 đ. Mình muốn chuyển số lỗ của năm 2008 là 50.000.000 đ sang năm 2009 thì hạch toán kế toán nhu thế nào để trên bảng cân đối phát sinh và báo cáo tài chính có thể hiện đuoc. Các bạn có cách nào giup mình nhé!


Bạn xem trả lời của 1 bạn trên diễn đàn KTT (http://*********************/modules...opic&p=18204): (http://*********************/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18204):)
Trích nguyên văn của bạn nguyenvanle:
"Vấn đề này có gì khó khăn đâu chứ.Làm ra vd cụ thể hạch toán từ từ thì ra hết mà:
Năm 2007: Donh thu -Chi phí = - 10.000đ
Bảng cân đối kế toán đầu năm 2007 là:
Tài sản =Nợ phải trả+ Vố chủ sở hữu
200.000 = 50.000 +150.000
Trong vốn thì có lợi nhuận sau thuế ,vì theo kế toán thì một sự Gia Tăng chi phí thì sẻ làm giảm vốn, gia tăng doanh thu đồng thời làm tăng lợi nhuận thì làm tăng vốn đúng không?
Vậy năm trước lỗ 10.000
Năm 2008: Doanh thu -Chi phí=30.000 lãi 30.000 trước thuế
Vậy năm 2008 số thuế phải nộp là (30.000 -10.000)x28%=5.600(Trong đó lãi trước thuế là 30.000)
Nợ 8211: 5.600
Có 3334: 5.600
Kết quả kinh doanh sẽ là: 30.000 - 5.600 =24.400 Đây là phần doanh nghiệp nhận được từ kết quả kinh doanh sau khi trừ thuế phải nộp
Lúc này kết chuyển vào xác định kết quả kinh doanh là Nợ 911 Có 8211: 5.600
Vậy thì Có 421 Nợ 911 : 30.000 -5.600= 24.400
Vậy năm 2008 doanh nghiệp lãi là 24.400 bù lại doanh nghiệp năm trước lỗ 10.000 vậy thì vốn doanh nghiệp sẽ tăng lên 14.400 trong nguồn vốn đúng không.Vậy thì kết quả kinh doanh qua 2 năm 2007 và 2008 doanh nghiệp kiếm được 14.400 đ và Bảng cân đối kế toàn của Doanh nghiệp đến lúc này là:
214.400 = 50.000+164.400
Lãi này tăng lên bên tài sản có thể nằm ở tiền hay phải thu hoặc là hàng tồn kho, mua sắm tài sản...
Chỉ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu nhờ các Bác chỉ giáo cho thằng em nhỏ dại này."

thanhhung
19-07-2011, 09:07 AM
Luật thuế TNDN và Luật kế toán là 2, không phải 1. Do đó, không phải lấy Luật thuế TNDN để hạch toán, chuyển lỗ là việc của Luật thuế TNDN. Nói thế chắc các bạn hiểu.

hue hue
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thanhhung
Luật thuế TNDN và Luật kế toán là 2, không phải 1. Do đó, không phải lấy Luật thuế TNDN để hạch toán, chuyển lỗ là việc của Luật thuế TNDN. Nói thế chắc các bạn hiểu.


em chưa hiểu. nhờ bác giúp đỡ.
em vẫn chưa hiểu khi năm trc lỗ thì sang năm phải làm những việc j trên sổ sách và với thuế thì phải làm j????
em thấy cô giáo bảo lỗ đc chuyển thì mình sd tk thuế thu nhập doanh nghiệp đc khấu trừ. Vậy là sao ah?

lanxu84
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi conglyvn99
Bạn xem trả lời của 1 bạn trên diễn đàn KTT (http://*********************/modules...opic&p=18204): (http://*********************/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=18204):)
Trích nguyên văn của bạn nguyenvanle:
"Vấn đề này có gì khó khăn đâu chứ.Làm ra vd cụ thể hạch toán từ từ thì ra hết mà:
Năm 2007: Donh thu -Chi phí = - 10.000đ
Bảng cân đối kế toán đầu năm 2007 là:
Tài sản =Nợ phải trả+ Vố chủ sở hữu
200.000 = 50.000 +150.000
Trong vốn thì có lợi nhuận sau thuế ,vì theo kế toán thì một sự Gia Tăng chi phí thì sẻ làm giảm vốn, gia tăng doanh thu đồng thời làm tăng lợi nhuận thì làm tăng vốn đúng không?
Vậy năm trước lỗ 10.000
Năm 2008: Doanh thu -Chi phí=30.000 lãi 30.000 trước thuế
Vậy năm 2008 số thuế phải nộp là (30.000 -10.000)x28%=5.600(Trong đó lãi trước thuế là 30.000)
Nợ 8211: 5.600
Có 3334: 5.600
Kết quả kinh doanh sẽ là: 30.000 - 5.600 =24.400 Đây là phần doanh nghiệp nhận được từ kết quả kinh doanh sau khi trừ thuế phải nộp
Lúc này kết chuyển vào xác định kết quả kinh doanh là Nợ 911 Có 8211: 5.600
Vậy thì Có 421 Nợ 911 : 30.000 -5.600= 24.400
Vậy năm 2008 doanh nghiệp lãi là 24.400 bù lại doanh nghiệp năm trước lỗ 10.000 vậy thì vốn doanh nghiệp sẽ tăng lên 14.400 trong nguồn vốn đúng không.Vậy thì kết quả kinh doanh qua 2 năm 2007 và 2008 doanh nghiệp kiếm được 14.400 đ và Bảng cân đối kế toàn của Doanh nghiệp đến lúc này là:
214.400 = 50.000+164.400
Lãi này tăng lên bên tài sản có thể nằm ở tiền hay phải thu hoặc là hàng tồn kho, mua sắm tài sản...
Chỉ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu nhờ các Bác chỉ giáo cho thằng em nhỏ dại này."


VD cụ thể như của bạn conglyvn99 mình thấy dễ hiểu đấy. nhưng hỏi bạn 1 chút nhé: như của cách bạn nói thì chỉ thể hiện trên tờ quyết toán thuế TNDN thôi chứ ko thể hiện hết trên bảng CD. mình muốn hỏi trên bảng cân đối sẽ hạch toán thế nào cho khoản chênh lệch tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ này.
(lấy tiếp VD mà bạn đưa ra) khi chưa trừ lỗ năm trước thì thuế TNDN là 30.000x28%=8.400 HT N8211/C3334: 8.400 sau khi trừ bạn hạch toán N8211/C3334: 5.600 vậy trên sổ TK 911 và các TK liên quan khác sẽ chênh lệch 2.800 thì thể hiện ở đâu trên BCĐ?
mình đang mắc ở chỗ này mong chỉ giáo!

conglyvn99
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lanxu84
VD cụ thể như của bạn conglyvn99 mình thấy dễ hiểu đấy. nhưng hỏi bạn 1 chút nhé: như của cách bạn nói thì chỉ thể hiện trên tờ quyết toán thuế TNDN thôi chứ ko thể hiện hết trên bảng CD. mình muốn hỏi trên bảng cân đối sẽ hạch toán thế nào cho khoản chênh lệch tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ này.
(lấy tiếp VD mà bạn đưa ra) khi chưa trừ lỗ năm trước thì thuế TNDN là 30.000x28%=8.400 HT N8211/C3334: 8.400 sau khi trừ bạn hạch toán N8211/C3334: 5.600 vậy trên sổ TK 911 và các TK liên quan khác sẽ chênh lệch 2.800 thì thể hiện ở đâu trên BCĐ?
mình đang mắc ở chỗ này mong chỉ giáo!


Không liên quan gì đến 2.800 này đâu bạn,sơ đồ chữ T của TK911 trước khi QT là dư có 30K. Khi quyết toán, dựa vào tờ khai quyết toán thuế TNDN, bạn xác định thuế TNDN phải nộp là 5.600đ, chứ không phải là 8.400đ. Và bạn sẽ hạch toán như trên, không liên quan gì 8.400đ của bạn cả vì 8.400đ là bạn đã xác định sai số thuế TNDN phải nộp trong năm, và trực tiếp làm thiệt hại cho cty thôi. Sau khi hạch toán như trên, thì Tk 911 đã xóa số dư rồi đó bạn. bạn xem lại nhé.

HOÀNG TRIỀU
19-07-2011, 09:07 AM
ALÔ, đọc đề tài chuyển lỗ của các bạn, vậy mong các bạn chỉ cho là khi hết thời hạn 5 năm thì số tiền lỗ đó mình định khoản lại như thế nào ạ. Chỉ cho mình nhé, Cảm ơn.

conglyvn99
19-07-2011, 09:07 AM
Hết thời hạn năm năm thì bạn không được chuyển lỗ thôi. có gì đâu mà hạch toán bạn ơi. Số lỗ này nằm ngay trong TK 4211, thế bạn định đem quăng nó vào sọt rác chăng? Suy nghĩ xem có đúng không nhé.

HOÀNG TRIỀU
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi conglyvn99
Hết thời hạn năm năm thì bạn không được chuyển lỗ thôi. có gì đâu mà hạch toán bạn ơi. Số lỗ này nằm ngay trong TK 4211, thế bạn định đem quăng nó vào sọt rác chăng? Suy nghĩ xem có đúng không nhé.


Tại mình đọc nhiều đề tài về chuyển lỗ, có bạn nói là chia lỗ cho các cổ đông hoặc các thành viên sáng lập.
Nếu như vậy thì phải làm lại bảng đăng ký vớii sở kế hoạch à????:wall:

conglyvn99
19-07-2011, 09:07 AM
Cái vụ chia lỗ cho các cổ đông và thành viên sáng lập này, mình không biết, và cũng chưa nghe nói. Theo mình nghĩ, nếu lỗ đến mức không còn vốn để hoạt động thì các thành viên, cổ đông họp lại để bổ sung vốn thôi. Còn bình thường, nếu cty vẫn đủ vốn tiếp tục hoạt động thì không sao cả, số lỗ sẽ được bù đắp bằng lợi tức các năm sau, tức là khi cty bạn làm ăn có lãi.

honghanhbt
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hienthu79
Nhờ anh chị giúp em với
1. Năm 2007 lỗ 40tr. sang đầu năm 2008 em hạch toán nợ 4212/có 4211: 40tr ( em thấy trong sách thì định khoản ngược lại nợ 4211/có 4212 - mà em làm như thế thì số dư cuối kỳ không ra). - em hạch toán là đúng hay sai?
2. Năm 2008 lỗ 10tr mà em không thể phản ánh được vào pl03-2/tndn
3. HTKK1.3.1 trong quyết toán thuế TNDN không đánh được chỉ tiêu B27 - Lỗ kỳ trước chuyển sang là do đâu ạ
em cảm ơn nhiều.


- Sang đầu năm sau kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 sang TK 4211:
+, Nếu TK 4212 có số dư có (có lãi): Nợ TK 4212/ Có TK 4211
+, Nếu TK 4212 có số dư Nợ (lỗ): Nợ TK 4211/ Có TK 4212
Do vậy trường hợp này của bạn, bạn phải định khoản ngược lại mới đúng.
- Đúng là chỉ tiêu B27 ko nhập được khi bạn lỗ, chỉ nhập được khi có lãi, và số được chuyển tối đa = đúng số lỗ của năm.

menmeo
19-07-2011, 09:07 AM
Các bạn cho mình hỏi một chút, bên mình có TK số dư có của TK 421 năm 2008 là 60tr, sang năm 2009 lại lỗ là 30tr. Khi mình vào làm từ năm 2010 đã thấy báo cáo năm 08 có SD đó và vẫn treo trên 421, sang năm 2009 lỗ 60tr, mình làm báo cáo 2010 thì lãi 43tr, vậy bây giờ mình muốn chuyển số lỗ của năm 2009 sang thì làm thế nào, vậy ghi mỗi số lỗ 2009 à? Mình ko hiểu lắm vấn đề này mong mọi người chỉ giúp gấp với. Còn có mấy hôm là nộp BC rùi :(

cachep87
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi menmeo http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/f51/hach-toan-chuyen-lo-nhu-nao-59155-post819413.html#post819413\)
Các bạn cho mình hỏi một chút, bên mình có TK số dư có của TK 421 năm 2008 là 60tr, sang năm 2009 lại lỗ là 30tr. Khi mình vào làm từ năm 2010 đã thấy báo cáo năm 08 có SD đó và vẫn treo trên 421, sang năm 2009 lỗ 60tr, mình làm báo cáo 2010 thì lãi 43tr, vậy bây giờ mình muốn chuyển số lỗ của năm 2009 sang thì làm thế nào, vậy ghi mỗi số lỗ 2009 à? Mình ko hiểu lắm vấn đề này mong mọi người chỉ giúp gấp với. Còn có mấy hôm là nộp BC rùi :(


Năm 2009 lỗ thì đã có bút toán: Nợ TK 421/có TK 911: 30Tr

==> Số dư trên TK 421 (bên có) còn lại: 30tr

Năm 2010 lãi 43 triệu ==> hạch toán Nợ TK 911/Có TK 421: 43tr

==> Số dư cuối năm 2010 trên TK 421 là: 30tr + 43tr = 73tr

Thân!

ntthuong0104
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lanxu84
VD cụ thể như của bạn conglyvn99 mình thấy dễ hiểu đấy. nhưng hỏi bạn 1 chút nhé: như của cách bạn nói thì chỉ thể hiện trên tờ quyết toán thuế TNDN thôi chứ ko thể hiện hết trên bảng CD. mình muốn hỏi trên bảng cân đối sẽ hạch toán thế nào cho khoản chênh lệch tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ này.
(lấy tiếp VD mà bạn đưa ra) khi chưa trừ lỗ năm trước thì thuế TNDN là 30.000x28%=8.400 HT N8211/C3334: 8.400 sau khi trừ bạn hạch toán N8211/C3334: 5.600 vậy trên sổ TK 911 và các TK liên quan khác sẽ chênh lệch 2.800 thì thể hiện ở đâu trên BCĐ?
mình đang mắc ở chỗ này mong chỉ giáo!


Trường hợp của mình rất giống của bạn Mến, năm 2008 và 2009 lỗ, năm 2010 lãi. Mình cũng chưa biết hạch toán thế nào cho chính xác trên bảng cân đối cũng như sổ sách.

thechung
19-07-2011, 09:07 AM
Trích nguyên văn:
http://www.webketoan.vn/forum/images...quote_icon.png (http://www.webketoan.vn/forum/images/misc/quote_icon.png) Nguyên văn bởi lanxu84 http://www.webketoan.vn/forum/images...post-right.png (http://www.webketoan.vn/forum/f51/hach-toan-chuyen-lo-nhu-nao-59155-post808343.html#post808343)
.....nhưng hỏi bạn 1 chút nhé: như của cách bạn nói thì chỉ thể hiện trên tờ quyết toán thuế TNDN thôi chứ ko thể hiện hết trên bảng CD. mình muốn hỏi trên bảng cân đối sẽ hạch toán thế nào cho khoản chênh lệch tiền thuế TNDN phải nộp của kỳ này.
(lấy tiếp VD mà bạn đưa ra) khi chưa trừ lỗ năm trước thì thuế TNDN là 30.000x28%=8.400 HT N8211/C3334: 8.400 sau khi trừ bạn hạch toán N8211/C3334: 5.600 vậy trên sổ TK 911 và các TK liên quan khác sẽ chênh lệch 2.800 thì thể hiện ở đâu trên BCĐ?
mình đang mắc ở chỗ này mong chỉ giáo!

Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thực ra câu này cũng đơn giản thôi, bạn đang băn khoan là cái 2.800 này thể hiện ở đây trên bảng CDKT đúng không nào. Mình lấy ví dụ với 25% cho nó dễ xem và số đẹp nhé bạn

Mình xin nói thế này nhé: Coi như các yếu tố khác bằng 0 nhà, chỉ có phát sinh nghiệp vụ này thôi nhé
- lãi 30.000 đúng không thuế TNDN bạn nộp là 30.000*25%=7.500

Bạn hạch toán Nợ TK 8211/Có TK 3334: 7.500, Nợ 911/Có 8211: 7.500 và kết chuyển phần lãi ghi: Nợ 911/Có 421: 22.500

Khi chuyển lỗ: thuế TNDN = (30.000-10.000)*25%= 5.000 bạn sẽ hạch toán như sau:
Bạn hạch toán Nợ TK 8211/Có TK 3334: 5.000, Nợ 911/Có 8211: 5.000 và kết chuyển phần lãi ghi: Nợ 911/Có 421: 25.000

Phần chênh lệch 2.500 đó là ở TK 421 trên bảng CDKT bạn à.

Chắc mình nói vậy bạn hiểu ý mình chứ

conmeo11
19-07-2011, 09:07 AM
mình thấy conglyvn99 nói cũng chưa dúng lắm, lợi nhuận năm 2008 là 30000 thì phải tính thuế là 30000*28%=8.400 , đó là thể hiện trên bctc, còn trên tờ khai thuế tndn thì kết chuyển lỗ và số thuế tndn còn phải nộp là (30000-10000)*28% thôi, không biết đúng ko nữa,

diemtrinh87
19-07-2011, 09:07 AM
chào các bạn, giúp mình với, mình có một câu hỏi muốn hỏi các bạn như sau:
công ty mình kinh doanh lỗ 5 năm kể từ năm 2006 đến năm 2010. vậy cho mình hỏi đến cuối năm 2011 mình phải làm bút toán xoá số lỗ trên như thế nào. mong các bạn giúp mình với.