PDA

View Full Version : phiếu thu,phiếu chihuyen8779
19-07-2011, 08:57 AM
mình là thành viên mới mong các tiền bối chỉ bảo nhé !
cho mình hỏi mục đích và nội dung của phiếu thu ,phiếu chi là gì ?
trường hợp thu, chi bằng TGNH có sử dụng PT,PC đượckhông? tại sao?
thanks trước nhé !

chimchich
19-07-2011, 08:57 AM
Mục đích của phiếu thu, chi là để quản lý việc thu chi của doanh nghiệp.đã chi nhưng khoản gì, đã thu của ai về khoản gì........ và cũng là bằng chứng để chứng minh tôi đã thu, chi tiền cho anh nếu có phát sinh tranh chấpv (đã nhận bảo là chưa, chưa trả bảo trả rồi .....), Thu chi bẳng TGNH không phải lập phiếu thu, chi ( đã có chứng từ NH trừ trương hợp rút tiền mặt gửi vào NH và rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt). Phiếu thu, chi chỉ liên quan đến việc thu, chi bẳng tiền mặt. Thân!