PDA

View Full Version : chi phí sửa chữa lớn TSCĐsinhvienketoan
18-07-2011, 11:50 PM
em có vài nghiệp vụ, nhờ mấy anh chị giúp đỡ.
1) DN tính VAT theo pp khấu trừ thuế mua 1 TSCĐ giá 976tr (+vat 10%), trả bằng tiền gửi NH 400tr, còn lại trả bằng tiền đi vay dài hạn. Chi phí vận chuyển bốc xếp là 24tr,chưa trả tiền
2) thời gian sau, DN chi sửa chữa lớn TSCD trên 55tr (+vat 10%), trả bằng tiền mặt. Phân bổ chi phí sửa chữa lớn trong 4 tháng.
3) Đến hết năm sử dụng thứ 14, DN chi nâng cấp TSCD này là 66tr (+vat 10%) trả bằng tiền gửi NH. Tính khấu hao sử dụng tháng đầu tien sau khi nâng cấp, TSCD này đc kéo dài time sử dụng thêm 4 năm nữa so với time sử dụng dự kiến ban đầu là 20 năm và TS này đc tình khấu hao theo pp đg thẳng.
4) Đến hết năm sử dụng thứ 23 do TSCD bị hư hỏng nặng ko thể sử dụng và sửa chữa đc nữa, DN tiến hành thanh lý. Quá trình thanh lí tài sản có thu hồi một số phế liệu ước giá nhập kho là 4,4tr nhưng cũng phát sinh chi phí thanh lí bằng tiền mặt là 2,8tr.
Yêu cầu: Lập định khoản kế toán trong 2 trường hợp:
a) TSCD đc đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, sử dụng cho nghiệp vụ bán hàng
b) TSCD đc đầu tư bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho hoạt động phúc lợi của DN.
----
THa)
1) Nợ TK 211 1.000.000.000
Nợ TK 133 97.600.000
Có TK 1121 400.000.000
Có Tk 341 673.600.000
Có Tk 331 24.000.000
nghiệp vụ thứ nhất em làm thế đúng ko? bạn em đã tách ra định khoản làm 2 lần. Em chưa rõ lắm, mong anh chị hướng dẫn thêm. (bài tập này Thầy cho về nhà làm)
2) N2413: 55tr
N133:5,5tr
C1111 60,5tr
Khi phân bổ chi phí: phần này e chưa hiểu lắm :(
3) N211 66tr
N 1332 6,6tr
C 1121 72,6tr
sau khi tính toán em ra mức trích khấu hao năm đầu tiên sử dụng là 36,6 tr: N 6274/C 2141
4) N1111: 4,4-2,8=1,6tr
N 6414 35tr
C 2141 36,6tr
Trên đây là suy nghĩ của em, em nghĩ chắc còn nhìu chỗ sai. ANh chị có thể chỉnh sữa dùm em đc ko ạ? còn THb nữa, em đang nghĩ tiếp nhưng nếu anh chị nào tốt bụng có thể hướng dẫn hộ em thì tốt quá. Em cảm ơn!

NTAC
18-07-2011, 11:50 PM
Tam góp ý thêm cho bạn nhé
Câu 1: OK
Câu 2: Phần phân bổ bạn lấy 55tr tính cho 4 tháng, hàng tháng ghi No CPSX ghi co 335. Cuoi nam Kchuyển 335 vói 241
Câu 3: Nâng cấp đk như vậy là OK, còn phần khấu hao sau khi NC bạn cần tính KH trong 14 năm để xd GTGT sau 14 năm sd, cộng với gt nâng cấp sẽ ra ng mói và tính KH bổ sung.
Câu 4: Có thể bạn xem lại, cơ bản là htế này: bạn xđ NG, HM của TSCĐ sdụng hết năm thứ 23 để biết được gtcl khi thanh lý. sau đó htoán giảm TSCĐ Co 211 theo NG, N214 theo HM và N821 GTCL; Phần chi phí thanh lý tập hợp vào 821, thu hồi VT ghi tăng kho VT và ghi Có TK 711 (hay 821) gì đấy....
Lâu không làm có thể quên một số đấy. cần tham khảo thêm

huongkt
18-07-2011, 11:50 PM
1. Tách 2 VN là:
NV1: NO 211: 976tr

huongkt
18-07-2011, 11:50 PM
1. Tách 2 NV:
NV1: Nợ 211: 976tr

huongkt
18-07-2011, 11:50 PM
1. Tách 2 NV:
NV1: Nợ 211: 976tr
Nợ 133: 97,6tr
Có 112.1: 400tr
Có 341: 673,6 tr
NV2: Nợ 211: 24 tr
Có 331: 24 tr
2.a. Nợ 241.3: 55tr
Nợ 133.: 5.5tr
Có: 111.60.5tr
b. Tập hợp chi phí:
Nợ 142: 55tr
Có 335: 55tr
c. Phân bổ chi phí:
Nợ 627, ...: 137.5tr
Có 142: 137.5tr
d. Vì đây là chi phí sửa chữa lớn nên được đưa vào nguyên giá của TSCĐ:
Nợ 211: 55tr
Có 241.3: 55 tr
3. a. Nợ 211: 66tr
Nợ 133.2: 6.6 tr
Có 112: 72.6tr
b. Tình mức KH ban đầu: 100tr/20nămx12 tháng = 4.166tr
Đến hết năm sd thứ 14 thì giá trị còn lại của TS là:
100tr - (14x12x4.166tr)=699.915 tr
Vậy KH sd tháng đầu tiên là: 699.915tr+66tr/20+4-14 = 76.591tr
4.Phản ánh thanh lý TSCD:
a.Nợ 152: 4.4tr
Nợ 242:71,119 tr
Nợ 214: 689,319tr
Có 211:765,910tr
b. phần còn lại: Nợ 627: 71.119 tr
Có 242: 71.119tr

c. Nợ 811: 2.8tr
Có 111: 2.8tr
Trường hợp TSCĐ đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB thì thêm kết chuyển nguồn vốn: ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu, ghi giảm nguồn vốn XDCB (ko hạch toán thuế)
TH đầu từ bằng quỹ phúc lợi thì thêm hết chuyển nguồn vốn: ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu, ghi giảm quỹ phúc lợi (Hạch toán cả thuế)

NTAC
18-07-2011, 11:50 PM
To Huongkt;464324: Bạn xem lại nhé

2.a. Nợ 241.3: 55tr
Nợ 133.: 5.5tr
Có: 111.60.5tr
b. Tập hợp chi phí:
Nợ 142: 55tr
Có 335: 55tr
c. Phân bổ chi phí:
Nợ 627, ...: 137.5tr
Có 142: 137.5tr
d. Vì đây là chi phí sửa chữa lớn nên được đưa vào nguyên giá của TSCĐ:
Nợ 211: 55tr
Có 241.3: 55 tr

4.Phản ánh thanh lý TSCD:
a.Nợ 152: 4.4tr
Nợ 242:71,119 tr
Nợ 214: 689,319tr
Có 211:765,910tr
b. phần còn lại: Nợ 627: 71.119 tr
Có 242: 71.119tr

c. Nợ 811: 2.8tr
Có 111: 2.8tr

Những nội dung trên không đúng bạn cần xem lại theo các nội dung sau:
- SCL TSCĐ không tăng NG
- ĐK SCL cũng không đúng như CĐộ KT
- ĐK thanh lý cũng không đúng nữa

huongkt
18-07-2011, 11:50 PM
Mình không nhớ chính xác nhưng theo mình nghĩ thì sửa chữa lớn có được ghi nhận là làm tăng nguyên giá của TSCD chứ?
Còn ở phần ĐK thanh lý, 23 tháng đã khấu hao hết, chỉ còn 1 tháng chưa khấu hao. Vậy trong phần chưa khấu hao hết đã thu hồi được 4,4tr, còn lại phải cho vào chi phí chứ? Vậy theo bạn thì trong TH này ĐK ntn?

sinhvienketoan
18-07-2011, 11:50 PM
trước hết em cảm ơn các anh chị rất nhìu ạh.
Bài làm của em có sai sót là đề yêu cầu tính KH tháng nhưng em lại tính KH năm. Ở đây em có vài ý kiến thế này:
Thứ nhất em đồng ý với NTAC là sửa chữa lớn TSCĐ ko làm tăng Nguyên giá,chỉ khi nào nâng cấp thì nguyên giá mới thay đổi.
Thứ hai, về mặt các con số em chưa kiểm tra lại nhưng cách hạch toán thì em phần lớn lại giống với chị huongkt. Ở nghiệp vụ 4, phần chi phí khi thanh lý tại sao lại đc hạch toán vào 821? còn VT là gì vậy NTAC?