PDA

View Full Version : Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếuNever
18-07-2011, 10:38 PM
Điểm khác nhau giữa trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu là gì? Mong sự chia sẻ của các bạn.

CNN
18-07-2011, 10:38 PM
^_^
Nếu bạn hỏi về định nghĩa

Tín phiếu, kỳ phiếu là giấy tờ có giá ngắn hạn (có thời hạn dưới 1 năm)
Trái phiếu là giấy tờ có giá dài hạn (có thời hạn trên 1 năm).

Tổ chức phát hành trái phiếu tùy theo mục đích, nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền.

Never
18-07-2011, 10:38 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi CNN
^_^
Nếu bạn hỏi về định nghĩa

Tín phiếu, kỳ phiếu là giấy tờ có giá ngắn hạn (có thời hạn dưới 1 năm)
Trái phiếu là giấy tờ có giá dài hạn (có thời hạn trên 1 năm).

Tổ chức phát hành trái phiếu tùy theo mục đích, nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền.


Cho mình hỏi thêm:
Tín phiếu và kỳ phiếu đều có thời hạn < 1 năm. Vậy 2 cái này khác nhau ở điểm nào?

Marlboro
18-07-2011, 10:38 PM
...Trong quá trình soạn thảo dự án Luật Các công cụ chuyển nhượng, có nhiều ý kiến khác nhau về tên gọi của các công cụ được điều chỉnh trong Luật như: hối phiếu, lệnh phiếu hoặc hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ; hoặc hối phiếu và kỳ phiếu. Về nguyên tắc, tên gọi các công cụ phải phù hợp với bản chất của công cụ, tập quán sử dụng tên gọi các công cụ này trong hoạt động thương mại, ngân hàng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc sử dụng tên gọi của các công cụ trong Luật là hối phiếu (bill of exchange), kỳ phiếu (promissory note) và séc (check) là phù hợp hơn vì các lý do sau đây: Thứ nhất, thuật ngữ “hối phiếu” để chỉ “bill of exchange” và “séc” để chỉ “check” là hoàn toàn phù hợp với bản chất của công cụ này, thông lệ quốc tế và tập quán gọi tên các công cụ này trong hoạt động thương mại, ngân hàng, tài chính ở nước ta; Thứ hai, việc sử dụng thuật ngữ “kỳ phiếu” để chỉ “promissory note” thay cho thuật ngữ “lệnh phiếu” là phù hợp với bản chất của loại công cụ này. Vì về bản chất, kỳ phiếu thực chất là cam kết thanh toán một số tiền nhất định của người phát hành (hay nói cách khác kỳ phiếu là cam kết nhận nợ và hứa sẽ thanh toán), do vậy, việc sử dụng tên gọi “lệnh phiếu” như Pháp lệnh Thương phiếu, Luật Thương mại cho loại công cụ chỉ chứa đựng cam kết thanh toán là không phù hợp; Thứ ba, việc sử dụng tên gọi “hối phiếu”, “kỳ phiếu” không tạo ra sự mâu thuẫn, khác biệt giữa các quy định pháp luật khác nhau. Cụ thể, tên gọi “lệnh phiếu” chỉ được sử dụng trong Luật Thương mại và Pháp lệnh Thương phiếu và các quy định liên quan đến tên gọi lệnh phiếu sẽ bị huỷ bỏ khi Luật Thương mại mới và Luật Các công cụ chuyển nhượng được ban hành thay thế cho Luật Thương mại cũ và Pháp lệnh Thương phiếu; Thứ tư, việc thay đổi tên gọi các công cụ không ảnh hưởng đến việc sử dụng các công cụ trên này trên thực tế, vì thuật ngữ “lệnh phiếu” chưa thực sự đi vào cuộc sống vì các văn bản quy phạm pháp luật về các loại công cụ này đã được ban hành nhưng chưa được thực hiện trên thực tế; Thứ năm, việc sử dụng tên gọi của các công cụ là hối phiếu, kỳ phiếu và séc cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, trách được nhầm lẫn có thể xảy ra khi dịch tên các công cụ này ra tiếng nước ngoài như khi sử dụng thuật ngữ “hối phiếu đòi nợ”, “hối phiếu nhận nợ”. Tuy nhiên, việc sử dụng tên gọi “kỳ phiếu” có thể gây nhầm lẫn với một loại trái phiếu có kỳ hạn do các ngân hàng thương mại phát hành để huy động vốn cũng được gọi tên là kỳ phiếu. Chúng tôi cho rằng nhầm lẫn này có thể khắc phục bằng việc sử dụng tên gọi chính xác hơn cho loại trái phiếu ngân hàng này như trái phiếu ngân hàng (nếu thời hạn từ 01 năm trở nên) hoặc tín phiếu ngân hàng (nếu thời hạn thanh toán dưới 01 năm). Mặt khác, về bản chất, trái phiếu, tín phiếu ngân hàng cũng là một loại kỳ phiếu đặc biệt do các ngân hàng phát hành để huy động vốn...

Copy được cái này...bạn đọc thử nhé...

thuyhuonggiang
18-07-2011, 10:38 PM
Chào các anh chị em đang làm đề án chuyên ngành về "Các vấn đề liên quan đến vấn đề phát hành trái phiếu ngân hàng" mà em tim tài liẹu chưa được, anh chị nào có tài liệu có thể gửi cho em được không ạ, em xin chân thành cảm ơn trươc!

Hieu 1968
18-07-2011, 10:38 PM
Trai phieu - tin phieu luu thong o thi truong nao