PDA

View Full Version : Chi phí dịch vụ mua ngoài!TungNhiYB
18-07-2011, 10:12 PM
Anh chị cho e hỏi cái này định khoản thế nào ạ:

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả theo giá mua chưa thuế ở bộ phận bán hàng 2.400.000, bộ phận quản lý 1.600.000, thuế GTGT 10%.

Em xin chân thành cảm ơn! :056:

phanhuong82
18-07-2011, 10:12 PM
Bạn hạch toán
Chi phí bán hàng:
Nợ 6421: 2400.000
Nợ 133: 240.000
Có 1111: 2640.000
CHi phí quản lý DN
Nợ 6422: 1600.000
Nợ 133: 160.000
Có 1111: 1760.000
DN áp dung theo quyết định 48, tính theo phương pháp khẩu trừ