PDA

View Full Version : Kết chuyển lãi, lỗÁnh Tuyết
18-07-2011, 12:41 PM
Năm 2007 có đăng ký chuyển lỗ sang năm 2008. Nhưng em đang thắc mắc là mình được chuyển từng quý hay cuối năm mới chuyển? Em cảm ơn mọi người nhiều!

Hunglun
18-07-2011, 12:41 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Năm 2007 có đăng ký chuyển lỗ sang năm 2008. Nhưng em đang thắc mắc là mình được chuyển từng quý hay cuối năm mới chuyển? Em cảm ơn mọi người nhiều!

nguyenthithuc
18-07-2011, 12:41 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Năm 2007 có đăng ký chuyển lỗ sang năm 2008. Nhưng em đang thắc mắc là mình được chuyển từng quý hay cuối năm mới chuyển? Em cảm ơn mọi người nhiều!


Theo mình thì bạn kết chuyển vào cuối năm, hoặc bạn kết chuyển từng quí cuối năm cộng luỹ kế, 2 số đó kết chuyển sang năm 2009 khớp nhau là được thui.

itamateurvn
18-07-2011, 12:41 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Năm 2007 có đăng ký chuyển lỗ sang năm 2008. Nhưng em đang thắc mắc là mình được chuyển từng quý hay cuối năm mới chuyển? Em cảm ơn mọi người nhiều!


Theo mình thi bạn nên chuyển theo từng quý. Vì kê khai tạm tính thuế TNDN theo quý. Nếu quý I/08 Cty bạn có lãi bạn chuyển lỗ luôn trong quý thì bạn không phải nộp thuế TNDN tạm tính.
Còn nếu bạn để tới cuối năm mới chuyển lỗ 1 lần thì mỗi lần làm thuế TNDN tạm tính bạn đều phải nộp thuế.