PDA

View Full Version : Hợp đồng giao khoánxuyen83
18-07-2011, 12:19 PM
chào cả nhà
cho em hỏi 1 chuít
khi làm HĐ giao khoán thì 1 người đại diện ký và có klèm theo bản danh sách của các công nhân ( có chữ ký của họ ) có được không ah?
rất mong nhânj đươck hội âm:atom:

snownight
18-07-2011, 12:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi xuyen83
chào cả nhà
cho em hỏi 1 chuít
khi làm HĐ giao khoán thì 1 người đại diện ký và có klèm theo bản danh sách của các công nhân ( có chữ ký của họ ) có được không ah?
rất mong nhânj đươck hội âm:atom:


Dĩ nhiên là phải như vậy rồi em nhé !

ATM919
18-07-2011, 12:19 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi xuyen83
chào cả nhà
cho em hỏi 1 chuít
khi làm HĐ giao khoán thì 1 người đại diện ký và có klèm theo bản danh sách của các công nhân ( có chữ ký của họ ) có được không ah?
rất mong nhânj đươck hội âm:atom:


Khi làm hợp đồng giao khoán thì chỉ cần một người đại diện ký vào hợp đồng thay mặt nhóm người chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán mà thôi!

meocon13
18-07-2011, 12:19 PM
khi làm hợp đồng GK phải có người đại diện ký đồng thời dựa vào khối lượng công việc giao khoán để tính toán lượng công nhân hợp lý hoàn thành công việc đúng tiến độ HĐ. còn về danh sách công nhân đính kèm phải đầy đủ thông tin bản thân và kèm theo là Chứng minh nhân dân pho to ( Bảng danh sách này có thể bổ sung sau khi ký hợp đồng). Còn chữ ký của công nhân chỉ cần thiết khi ký nhận đã nhận lương thôi.

sukyo
18-07-2011, 12:19 PM
Hợp đồng giao khoán gì vậy?
Nếu là giao khoán 1 khối lượng công việc cho nhiều người thì có thể làm theo cách mọi người đã nói
Nếu giao khoán nhiều việc khác nhau cho nhiều người khác nhau thì bạn nên làm nhiều HĐGK khác nhau nhé. Vì mỗi người làm công việc khác nhau sẽ có những ràng buộc khác nhau mà.
Trong HĐGK thì người giao khoán và người được giao khoán phải ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là pháp nhân) và cần được xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú của người được giao khoán để chứng thực tính pháp lý của hợp đồng (vì người nhận khoán chỉ là thể nhân)