PDA

View Full Version : Xác định giá vốn cho khối lượng thi công công trình?quyenk4b15
18-07-2011, 11:48 AM
Công ty minh là thành viên của một tổng Công ty. Tổng Cty liên danh với một công ty khác để thi công hạng mục làm " Đường lăn sân bay", tổng công ty giao lại cho bên mình thi công. Trước đây theo như thỏa thuận Tổng cty ty mình ký là 50% giá trị HĐ, Công ty liên danh với mình ký với chủ đầu tư cũng 50% giá trị HĐ. Theo như thỏa thuận với Tổng cty thì đợt 1 công ty mình được ứng 10% giá trị hợp đồng, công ty mình đã làm hồ sơ nghiệm thu khôi lượng đợt 1, và đã xuất hóa đơn. Nhưng mình vẫn chưa sao xác định được giá vốn cho khối lượng 1 một thật chính xác.Bạn nào có kinh nghiệm làm nhiều năm vấn đề này xin tư vấn gúp mình với. Có thể đưa ra ví dụ cụ thể, hay phương pháp mà vẫn phù hợp về mặt kế toán-thuế. Cảm ơn.

lady1983
18-07-2011, 11:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quyenk4b15
Công ty minh là thành viên của một tổng Công ty. Tổng Cty liên danh với một công ty khác để thi công hạng mục làm " Đường lăn sân bay", tổng công ty giao lại cho bên mình thi công. Trước đây theo như thỏa thuận Tổng cty ty mình ký là 50% giá trị HĐ, Công ty liên danh với mình ký với chủ đầu tư cũng 50% giá trị HĐ. Theo như thỏa thuận với Tổng cty thì đợt 1 công ty mình được ứng 10% giá trị hợp đồng, công ty mình đã làm hồ sơ nghiệm thu khôi lượng đợt 1, và đã xuất hóa đơn. Nhưng mình vẫn chưa sao xác định được giá vốn cho khối lượng 1 một thật chính xác.Bạn nào có kinh nghiệm làm nhiều năm vấn đề này xin tư vấn gúp mình với. Có thể đưa ra ví dụ cụ thể, hay phương pháp mà vẫn phù hợp về mặt kế toán-thuế. Cảm ơn.


Về vấn đề này mình chỉ nắm bắt được từ bố mình vì trước ông làm việc tại công ty xây dựng và mình cũng đã từng thực tập ở công ty xây dựng. Việc xác định giá vốn của công trình xây dựng hoàn thành theo tiền độ hợp đồng đã được nghiệm thu thì phải dựa trên biên bản nghiệm thu;
Qua biên bản nghiệm thu người ta sẽ bảo chính xác khối lượng đã thi công của công trình; từ menu khối lượng thi công của công trình này bạn phải đọc được dự toán của công trình từ đó tính ra giá vốn tại thời điểm nghiệm thu công trình.
Nếu bạn không đọc được dự toán và bóc khối lượng từ dự toán thì bạn nhờ bên kỹ thuật ấy.
Lưu ý: Khối lượng thi công được nghiệm thu có thể không phải là khối lượng thi công đã hoàn thành tại thời điểm ngiệm thu và chúng ta đừng đồng nhất chi phí sản xuất dở dang tại công trình tại thời điểm nghiệm thu là giá vốn ạ.
Vì trong các công trình xây dựng thì nghiệm thu xác định được công trình đã thi công được đến đâu theo hồ sơ thiết kế thi công và đánh giá theo hạng mục hoàn thành đồng bộ chứ không tính % sản lượng hoàn thành (Chẳng hạn phần nền móng của công trình chỉ được nghiệm thu đã xong khi mà móng đã hoàn thành và nền đã bàn giao cho bên phụ trách về nội thất; Tại thời điểm đó nền nhà chưa xong, chưa bàn giao mà cho dù bên thi công có xây tường lên đổ móng rồi thì cũng khó được nghiệm thu hoàn thành giai đoạn 1 thi công. tôi tìm hiểu thì được trả lời thế còn thực tế tôi nghiên cứu các sổ sách phản ảnh chi phí và giá vốn của công trình thì thấy người ta cứ ghi nhận lung tung. Miễn sao không lỗ chứ lúc thì lãi mà lúc thì doanh thu bằng giá vốn. Người ta đẩy chi phí của công trình này qua công trình khác (chủ động được hóa đơn và hoạch toán về công trình mà)...
Có nhiều người sẽ trả lời bạn là nên tham khảo chuẩn mực Hợp đồng xây dựng. Tôi cũng đã quan tâm đến chuẩn mực đấy trước đây và các hướng dẫn trong thông tư cũng không đem lại cho tôi nhiều suy nghĩ về vấn đề này. Thực tế tôi cũng thấy các đơn vị xây dựng ghi nhận doanh thu theo cách của họ miễn sao họ không tạo ra quá nhiều chi phí xây dựng để bị gạt bỏ nếu giá trị quyết toán lớn hơn giá trị dự toán (sẽ có trợ giá nếu bị trượt giá hoặc là 10% phát sinh của công trình với tổng dự toán nữa mà)...