PDA

View Full Version : Hạch toán tiền lãi phải trả do trả chậm ntn?nghuuthai
18-07-2011, 11:18 AM
Công ty mình kd sắt thép, có mua hàng trả chậm và chịu lãi trả chậm. Số tiền lãi bên bán họ xuất hoá đơn số tiền lãi này và thuế GTGT là 5%. Vậy họ làm như vậy đúng không? Hoá đơn GTGT này mình có được kê khai thuế khấu trừ không?? Mong chỉ giáo.

HOANGNAM
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nghuuthai
Công ty mình kd sắt thép, có mua hàng trả chậm và chịu lãi trả chậm. Số tiền lãi bên bán họ xuất hoá đơn số tiền lãi này và thuế GTGT là 5%. Vậy họ làm như vậy đúng không? Hoá đơn GTGT này mình có được kê khai thuế khấu trừ không?? Mong chỉ giáo.


Khi mua hàng trả chậm thì bên bán phải tính lãi trả chậm vào HĐ thanh toán : Nợ 156, 133, 142, 242 / Có 331. Hàng tháng phân bổ lãi trả chậm Nợ 635 / Có 142, 242 (sao lại xuất HĐ phần lãi trả chậm ?). Trường hợp bên bán có quy định, nếu chậm trả thì phải trả thêm lãi chậm trả (thực chất là khoản tiền phạt do chậm thanh toán) thì hạch toán : Nợ 811 / Có 111, 112.

thainguyen77
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HOANGNAM
Khi mua hàng trả chậm thì bên bán phải tính lãi trả chậm vào HĐ thanh toán : Nợ 156, 133, 142, 242 / Có 331. Hàng tháng phân bổ lãi trả chậm Nợ 635 / Có 142, 242 (sao lại xuất HĐ phần lãi trả chậm ?). Trường hợp bên bán có quy định, nếu chậm trả thì phải trả thêm lãi chậm trả (thực chất là khoản tiền phạt do chậm thanh toán) thì hạch toán : Nợ 811 / Có 111, 112.


Lưu ý là:
1. Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng không phải phát hành hóa đơn có thuế VAT, chỉ cần lập Phiếu thu - Giống như bán trả góp. Bạn có thể trả lại họ hóa đơn tính lãi trả chậm.
2. Nếu bên bán đã kê khai VAT đầu ra thì bên mua có thể sẽ không được kê khai khấu trừ VAT đầu vào mà ghi nhận vào giá vốn hàng mua.

ngochanh239
18-07-2011, 11:18 AM
chào bạn
cty mình thì ngược lại, cty mình bán hàng cho khách hàng nợ đến 6 tháng , sau đó mới thanh toán cả gốc và lãi, mình hạch toán như thế này không biết đúng không nữa , mong các bạn giúp đỡ hen :
N131
C511, 3331
khi thu tiền gốc và lãi :
N111
C711
C131

buitheduy
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nghuuthai
Công ty mình kd sắt thép, có mua hàng trả chậm và chịu lãi trả chậm. Số tiền lãi bên bán họ xuất hoá đơn số tiền lãi này và thuế GTGT là 5%. Vậy họ làm như vậy đúng không? Hoá đơn GTGT này mình có được kê khai thuế khấu trừ không?? Mong chỉ giáo.


Thực tế là tiền lãi không phải xuất HĐ qui định không bắt buộc như thế. Còn chuyện người ta đã xuất HĐ rồi thì dĩ nhiên bạn được khấu trừ rồi. Còn tiền lãi trả chậm thì bạn hạch toán thẳng vào 635 trong kỳ nếu định kỳ thanh toán. Còn nếu trả luôn một lần tiền lãi trả chậm hạch toán vào 242 rồi theo định kỳ phân bổ vào 635
Ví dụ tổng tiền lãi trả chậm là 10.000.000 đ chia làm 5 kỳ.
Khi bạn trả tìên 1 lân Ghi
Nơ 242
Có 111,112 10.000.000 đ
Đến hạn của kỳ thứ nhất
Nợ 635 2.000.000
Có 242 2.000.000
Cứ thế cho đến hết số lãi trả chậm thôi

buitheduy
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ngochanh239
chào bạn
cty mình thì ngược lại, cty mình bán hàng cho khách hàng nợ đến 6 tháng , sau đó mới thanh toán cả gốc và lãi, mình hạch toán như thế này không biết đúng không nữa , mong các bạn giúp đỡ hen :
N131
C511, 3331
khi thu tiền gốc và lãi :
N111
C711
C131


Hạch toán sai rồi phải hạch toán như sau
Nợ 131 Tổng tiền có thuế
Có 511 Doanh thu
Có 3331
Tiền lãi trả chậm nếu trong ngắn hạn
Nợ 131
Có 515
Nếu dài hạn quá 1 năm
Nợ 131
Có 3387 (Doanh thu chưa thực hiện)
Định kỳ hạch toán
Nợ 3387
Có 515
Thế nhé bibi

thuyk4b6
18-07-2011, 11:18 AM
mình chưa biết thực tế các công ty của các bạn ntn, theo mình nhớ hồi đi học thì lãi trả chậm nếu trả trước toàn bộ hạch toán là Nợ tk 142,242; Có tk 111,112, định kỳ khi phân bổ lãi trả chậm vào chi phí tài chính trong kỳ: Nợ tk 635 ; Có tk 142,242

HOANGNAM
18-07-2011, 11:18 AM
Nếu bạn là người trả thì bạn phân bổ dần (142, 242), còn bạn là người được hưởng thì phải hạch toán qua doanh thu chưa thực hiện (3387)