PDA

View Full Version : Thanh lý hợp đồngquynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Đơn vị mình có công trình cải tạo, đã có phê duyệt QT vốn đầu tư hoàn thành của Bộ chủ quản. B đã nộp bảo lãnh bảo hành công trình. Cho mình hỏi:
- Giờ mình trả nốt tiền cho B thì ok rồi, căn cứ vào biên bản thanh lý( sẽ ký sau ngày Bộ chủ quản phê duyệt QT à? Bởi vì mình chưa ký thlý. Thanhnlý có cần ghi rõ: Căn cứ vào QĐ phê duyệt QT... không nhỉ???
- HĐơn tài chính sẽ bảo B xuất luôn không? Còn vấn đề bảo lãnh bảo hành thì khi hết hạn sẽ trả

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Mình thấy hơi thắc mắc:
Trong luật xây dựng chỉ nói : 2 bên thanh lý HĐ khi bên B hoàn tất nghĩa vụ theo HĐ. Mã đã là "nghĩa vụ" thì phải đợi đến hết bảo hành a? Không có thanh lý, và hóa đơn thì kho bạc họ không cho trả nốt tiền QT, và thanh toán tạm ứng. Có ai giúp mình với...

dang vien
18-07-2011, 11:18 AM
Thông thường sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán VĐT hoàn thành thì số liệu mới chắn chắn mà các thủ tục khác nên căn cứ vào đấy để thực hiện sẽ chuẩn hơn. Do vậy thanh lý, hóa đơn, bảo hành .... nên căn cứ vào con số sau cùng để làm số liệu chính thức thì kế toán sẽ khỏi phải điều chỉnh số liệu nhiều lần.

hoanghuytu
18-07-2011, 11:18 AM
Mình chậm hiểu, nên hiểu đến đâu phát biểu đến đó.
Sau khi bên A và B có bảng quyết toán A - B; Kế toán bên A chịu trách nhiệm quyết toán công trình, gửi Tài chính và kho bạc đồng cấp. Thời điểm này chỉ được thanh toán tối đa không quá 70% giá trị hợp đồng. Kho bạc cũng sẽ không có ý kiến ý cò gì cả.
Khi tài chính đề nghị phê duyệt quyết toán, có bản Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành rồi thì khi đó có thể chi trả 100% giá trị công trình. Kho bạc cũng không có ý kiến gì được.

hoanghuytu
18-07-2011, 11:18 AM
À, còn hóa đơn tài chính thì sau khi có "Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành" thì bên B sẽ có trách nhiệm xuất hóa đơn cho mình

longgianghnvn
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoanghuytu http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/f97/thanh-ly-hop-dong-49770-post400151.html#post400151\)
À, còn hóa đơn tài chính thì sau khi có "Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành" thì bên B sẽ có trách nhiệm xuất hóa đơn cho mình


Hoá đơn bên B xuất căn cứ theo Giá trị quyết toán AB và Biên bản thanh lý hợp đồng chứ không phải theo QĐ phê duyệt QT VĐT.

longgianghnvn
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quynhtv
Đơn vị mình có công trình cải tạo, đã có phê duyệt QT vốn đầu tư hoàn thành của Bộ chủ quản. B đã nộp bảo lãnh bảo hành công trình. Cho mình hỏi:
- Giờ mình trả nốt tiền cho B thì ok rồi, căn cứ vào biên bản thanh lý( sẽ ký sau ngày Bộ chủ quản phê duyệt QT à? Bởi vì mình chưa ký thlý. Thanhnlý có cần ghi rõ: Căn cứ vào QĐ phê duyệt QT... không nhỉ???
- HĐơn tài chính sẽ bảo B xuất luôn không? Còn vấn đề bảo lãnh bảo hành thì khi hết hạn sẽ trả


- Bạn phải ký thanh lý hợp đồng trước khi trình duyệt QT VĐT dự án hoàn thành. Bởi TLHĐ sẽ là một trong những cơ sở cho việc xét duyệt QT.
- Bạn phải yêu cầu B xuất ngay hoá đơn tài chính.
- Việc B đã nộp bảo lãnh bảo hành thì còn lo gì, trong điều khoản hợp đồng sẽ ghi rõ những nội dung liên quan.

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi longgianghnvn http://www.webketoan.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://www.webketoan.vn/forum/f97/thanh-ly-hop-dong-49770-post400230.html#post400230\)
Hoá đơn bên B xuất căn cứ theo Giá trị quyết toán AB và Biên bản thanh lý hợp đồng chứ không phải theo QĐ phê duyệt QT VĐT.


Nếu vậy khi có QĐ phê duyệt QTVĐT của cấp có thẩm quyền mà giá trị lại nhỏ hơn giá trị quyết toán AB, ( kể cả giá trị này đã có KL của kiểm toán) thì lúc đó HĐ và thanh lý sẽ sửa sao đây???. Bởi vậy khi có QTVĐT mới viết hoá đơn và làm thanh lý là an toàn nhất

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi longgianghnvn
- Bạn phải ký thanh lý hợp đồng trước khi trình duyệt QT VĐT dự án hoàn thành. Bởi TLHĐ sẽ là một trong những cơ sở cho việc xét duyệt QT.
- Bạn phải yêu cầu B xuất ngay hoá đơn tài chính.
- Việc B đã nộp bảo lãnh bảo hành thì còn lo gì, trong điều khoản hợp đồng sẽ ghi rõ những nội dung liên quan.


Bộ chủ quản mình lại không đòi hỏi TLHĐ là cơ sở cho việc duyệt QT

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Bởi vậy theo mình TLHĐ bắt buộc phải ghi nội dung: Căn cứ vào QĐ phê duyệt QT dự án hoàn thành

longgianghnvn
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quynhtv
Bởi vậy theo mình TLHĐ bắt buộc phải ghi nội dung: Căn cứ vào QĐ phê duyệt QT dự án hoàn thành


Hiện nay rất nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán VĐT vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do: thất lạc hồ sơ; chủ đầu tư giải thể; do nhà thầu không lập QT AB.... Tình trạng này kéo dài năm này qua năm khác và hiện giờ Chính phủ mới có chỉ thị "trừ vào KH vốn 2009" đối với những Bộ ngành chưa thực hiện QT VĐT. Nhưng việc này chắc còn lâu mới thực hiện được.
Nhà thầu không thể căn cứ vào đó để mà xuất hoá đơn được, họ phải quyết toán với cơ quan thuế hàng năm chứ. Bởi sản phẩm họ làm ra (công trình hoàn thành) cũng như các DN khác, phải xuất hoá đơn là đương nhiên.
Mà công trình hoàn thành được căn cứ vào khối lượng nghiệm thu, QT AB.
Nếu việc QT VĐT có chênh lệch, nhà thầu sẽ có trách nhiệm xuất điều chỉnh hoá đơn. Và đó là việc của họ, bạn không cần băn khoăn tới việc đó làm gì.

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Longgianghnvn ơi! Cho mình hỏi:
Các phụ lục như: Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán,bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành... mà B lập thì phải lập trước khi mình gửi báo cáo QT vốn đầu tư cho Bộ chủ quản à???Hay sau khi có phê duyệt QTVĐT hoàn thành???

longgianghnvn
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quynhtv
Longgianghnvn ơi! Cho mình hỏi:
Các phụ lục như: Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán,bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành... mà B lập thì phải lập trước khi mình gửi báo cáo QT vốn đầu tư cho Bộ chủ quản à???Hay sau khi có phê duyệt QTVĐT hoàn thành???


Bạn đề nghị QTVĐT mà không có giá trị thì đề nghị QT cái gì mới được?
Mà giá trị của công trình phải căn cứ vào khối lượng hoàn thành chứ.
Công việc QTVĐT là công việc sau cùng bạn à!

hoanghuytu
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quynhtv
Longgianghnvn ơi! Cho mình hỏi:
Các phụ lục như: Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán,bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành... mà B lập thì phải lập trước khi mình gửi báo cáo QT vốn đầu tư cho Bộ chủ quản à???Hay sau khi có phê duyệt QTVĐT hoàn thành???


Ký này khi nộp quyết toán có cũng được, mà không có cũng không cần thiết. Bởi vì khi nộp báo cáo quyết toán có bảng quyết toán A - B rồi. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán và bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành (Thông tư 06) thì khi thanh toán qua kho bạc phải có.

quynhtv
18-07-2011, 11:18 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hoanghuytu
Ký này khi nộp quyết toán có cũng được, mà không có cũng không cần thiết. Bởi vì khi nộp báo cáo quyết toán có bảng quyết toán A - B rồi. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán và bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành (Thông tư 06) thì khi thanh toán qua kho bạc phải có.


Ừ, Tại mình không thấy Bộ chủ quản mình kêu thiếu các bảng theo(thông tư 06) khi mình nộp QT. Giờ thì đã phê duyệt rồi