PDA

View Full Version : Chênh lệch tỷ giátrinhthilinh
18-07-2011, 10:26 AM
là nguồn vốn góp có phải phản ánh chênh lệch tỷ giá Ko?hay ghi nhận tỷ giá TT tại thời điểm rút ngoại tệ .khoản chênh lệch có phản ánh vào 642 được hay phải qua 635 mới chính xác(khoản này ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn vốn).Cảm ơn mọi người:1nono:

ketoancom
18-07-2011, 10:26 AM
Bạn thân mến ,

Nếu có ghi nhận bằng ngọai tệ sau đó qui đổi ra VND để ghi sổ thì phãi hạch tóan chênh lệch tỷ giá .
Lỗ chênh lệch tỷ giá : 635
Lãi chênh lệch tỷ giá : 515

Thân.

trinhthilinh
18-07-2011, 10:26 AM
vậy mình HT số chênh lệch này là
Nợ 635.515
có 112 khoản chênh lệch tỷ giá
Còn khoản phí mà ngân hàng đã trừ trên tổng nguồn vốn mình cungc HT 6350.515 ah

batam
18-07-2011, 10:26 AM
khoản chi phí bị Ngân Hàng trừ khi nhận tiền bạn hạch toán vào 642 mới đúng.