PDA

View Full Version : ứng tiền hàng trước cho người bánhuyendinh1984
18-07-2011, 08:50 AM
anh chị nào biết giúp em hạch toán nghiẹp vụ sau với: Cty em KD linh kiên xe máy cuối tháng khách hàng muốn tạm ứng tiền hàng truớc và sau đó đầu tháng sau thì mới chuyển hàng về cho cty số tiền mặt khách hàng ứng là 200tr đồng vậy em phai hạch toán như thê nào anh chi giúp em

dcquocxhd
18-07-2011, 08:50 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi huyendinh1984
anh chị nào biết giúp em hạch toán nghiẹp vụ sau với: Cty em KD linh kiên xe máy cuối tháng khách hàng muốn tạm ứng tiền hàng truớc và sau đó đầu tháng sau thì mới chuyển hàng về cho cty số tiền mặt khách hàng ứng là 200tr đồng vậy em phai hạch toán như thê nào anh chi giúp em


C 111 : 200t
N 331 : 200t

Thamht
18-07-2011, 08:50 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi huyendinh1984
anh chị nào biết giúp em hạch toán nghiẹp vụ sau với: Cty em KD linh kiên xe máy cuối tháng khách hàng muốn tạm ứng tiền hàng truớc và sau đó đầu tháng sau thì mới chuyển hàng về cho cty số tiền mặt khách hàng ứng là 200tr đồng vậy em phai hạch toán như thê nào anh chi giúp em


Có phải bạn nói "khách hàng" là nhà cung cấp không? Nếu như vậy thì đơn giản rùi!
Coi như bạn ứng trước tiền cho nhà cung cấp.
Khi ứng tiền: Nợ TK 331/ Có TK 111, 112: 200 tr
Khi nhận hàng: Nợ TK 156, 133/ Có TK 331

tranbinh200780
18-07-2011, 08:50 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi huyendinh1984
anh chị nào biết giúp em hạch toán nghiẹp vụ sau với: Cty em KD linh kiên xe máy cuối tháng khách hàng muốn tạm ứng tiền hàng truớc và sau đó đầu tháng sau thì mới chuyển hàng về cho cty số tiền mặt khách hàng ứng là 200tr đồng vậy em phai hạch toán như thê nào anh chi giúp em


Ứng trước tiền hàng
Nợ TK 331
Có TK 111,112
Nhận hóa đơn
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 331
Thanh tóan thêm tiền
Nợ TK 331
Có TK 111,112
Thân chào

thongnt
18-07-2011, 08:50 AM
Công ty em có kê khai nhầm 01 HĐ GTGT đầu vào của tháng 1/2008 nhưng đến tháng 5/2008 em mới phát hiện ra và đang chuẩn bị làm điều chỉnh giảm số thuế hàng hoá DV mua vào(chỉ tiêu 20,21) thì phần mềm HTTK 1.3.0 không nhập vào được .Vậy em phải làm thế nào hả anh,chị
Trường hợp: Công ty em 5 tháng liên tục (T1-T5/08) tổng số thuế được khấu trừ vần âm
Anh,chị ơi giúp em nhanh với sắp hết hạn nộp TK VAT rồi

tranbinh200780
18-07-2011, 08:50 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thongnt
Công ty em có kê khai nhầm 01 HĐ GTGT đầu vào của tháng 1/2008 nhưng đến tháng 5/2008 em mới phát hiện ra và đang chuẩn bị làm điều chỉnh giảm số thuế hàng hoá DV mua vào(chỉ tiêu 20,21) thì phần mềm HTTK 1.3.0 không nhập vào được .Vậy em phải làm thế nào hả anh,chị
Trường hợp: Công ty em 5 tháng liên tục (T1-T5/08) tổng số thuế được khấu trừ vần âm
Anh,chị ơi giúp em nhanh với sắp hết hạn nộp TK VAT rồi


Bạn làm tờ khai điều chỉnh 01/KHBS, làm tờ khai đúng tháng 01 nhé
Thân chào