PDA

View Full Version : mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thànhnguyen hanh mai
15-07-2011, 03:36 PM
các bác ơi cho em một ví dụ về mối quan hệ giữa nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất với một đối tượng tính giá thành với. cảm ơn các bác nhá.

tamnt07
15-07-2011, 03:36 PM
Những lý thuyết thế này mình quên gần hết rồi, có tìm thấy trên mạng cái này, bạn tham khảo nhé:

Trích nguyên văn:
CHƯƠNG 3:KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
... �y trồng hoặc từng nhóm cây trồng nói trên. Đối với loại cây trồng chủ yếu có diện tích tương đối lớn, số lượng sản phẩm tương đối nhiều thì mỗi loại cây trồng là một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và mỗi loại sản phẩm là một đối tượng tính giá thành như: cà phê, chè, cam…. Đối với loại cây trồng có đặc điểm canh tác tương tự nhau, trồng xen kẽ và không thuộc nhiệm vụ sản xuất chính thì mỗi nhóm cây trồng có thể là một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như: nhóm cây thức ăn gia súc, cây rau xanh…Ngoài ra, để cung cấp kịp thời số liệu cho quản lý, chi phí sản xuất ngành trồng trọt còn được tập hợp theo giai đoạn sản xuất của từng loại hoặc từng nhóm cây trồng như: giai đoạn chuẩn bị đất, giai đoạn gieo trồng, chăm sóc…Đối với loại gieo trồng 2 hoặc 3 vụ trong một năm hoặc trồng năm nay, năm sau mới thu hoạch hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện tích chăm sóc thu hoạch trong cùng 1 năm thì phải căn cứ vào tình hình thức tế để ghi chép, phản ánh rõ ràng chi phí của vụ này với vụ khác, của diện tích này với diện tích khác, của năm trước với năm nay và năm sau.3.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành trồng trọtChi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm trồng trọt được tập hợp theo các khoản mục sau đây:a. Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp- Chi phí hạt giống: là chi phí bản thân hạt giống bao gồm giá mua giống và chi phí thu mua (trường hợp mua giống ở bên ngoài).

nguyen hanh mai
15-07-2011, 03:36 PM
cảm ơn bác nha.

xuantham
15-07-2011, 03:36 PM
-Đối tượng tập hợp chi phí có thể là môt giai đoạn chế biến, công đoạn sản phẩm, phân xưởng sản xuất, theo btp, hoăc sản phẩm hoàn thành
- Đối tương tín giá thành: giá thành bán thành phẩm, giá thành sản phẩm hoàn thành