PDA

View Full Version : Hạch toán ngoại tệ như thế nào ?hv2004
15-07-2011, 01:24 PM
Chào các bạn. Cho mình hỏi vấn đề này với.
Mình làm kế toán cho một khách sạn, cho nên việc thanh toán tiw\ền ở đơn vị mình là liên quan đến ngoại tệ. Vậy cho mình hỏi khi mình đổi tiền USD cho khách thì mình mình có làm sổ thu chi ngoại tệ hay không? Giúp mình biểu mẫu với. Và theo như mình được biết thì khi mình đổi tiền thì có phần chênh lệch do tỷ giá tại từng thời điểm khác nhau vậy mình hạch toán như thế nào? Các bạn giúp mình với. Mình đang cần.

VOTHANHDANG
15-07-2011, 01:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hv2004
Chào các bạn. Cho mình hỏi vấn đề này với.
Mình làm kế toán cho một khách sạn, cho nên việc thanh toán tiw\ền ở đơn vị mình là liên quan đến ngoại tệ. Vậy cho mình hỏi khi mình đổi tiền USD cho khách thì mình mình có làm sổ thu chi ngoại tệ hay không? Giúp mình biểu mẫu với. Và theo như mình được biết thì khi mình đổi tiền thì có phần chênh lệch do tỷ giá tại từng thời điểm khác nhau vậy mình hạch toán như thế nào? Các bạn giúp mình với. Mình đang cần.


Lời thì hạch toán vào 515, còn lỗ thì hạch toán vào 635. (Ghi Nợ, Có 007 tương ứng). Chú ý hình thái thay đổi từ các loại Ngoại tệ .:bigok:

Viet Huong
15-07-2011, 01:24 PM
Trước mắt bên bạn phải làm thủ tục xin làm Đại lý thu đổi ngoại tệ cho một ngân hàng nào đó thì việc thu đổi ngoại tệ tự do như bên bạn đang làm mới hợp pháp. Có được giấy phép thu đổi ngoại tệ rồi hãy tính đến việc hạch toán nó như thế nào.

hv2004
15-07-2011, 01:24 PM
Bên mình đã làm đại lý cho ICB rồi, cho nên việc đổi ngaọi tệ ở đơn vị mình là hợp pháp. Chính vì vậy mà mình mới hỏi đến sổ sách và cách hạch toán ngoại tệ. Mong các bạn guíup đỡ. Cảm ơn .

hv2004
15-07-2011, 01:24 PM
Giúp mình với các bạn.Thanks

ĐỖ SƠN HẢI
15-07-2011, 01:24 PM
VD : bán 1.600.000vnd mua 100USD minh lam nhu sau
so ngoai te USD
lap phieu thu usd
no 11121 / 113 1.600.000d
So VND
lap phieu chi
No 113/ 1111 1.600.000d
Cuoi thang can cu vao ty gia ngan hang cuoi ky dieu chinh
VD : ngay 31 cuoi thang ty gia ngan hang la 16.100d/U S D
no 11121/515 100d

ĐỖ SƠN HẢI
15-07-2011, 01:24 PM
Minh làm kế toán cho 1 khu du lich hằng ngay nghiệp vụ đổi ngoại tệ rất nhiều và nhiều loại ngoại tệ minh tổ chức như sau các bạn xem góp y cho minh nhé :

VD1 : VD : bán 1.600.000vnd mua 100USD minh lam nhu sau
Ban 100USD sang vnd ty gia 16.200d
so ngoai te USD
lap phieu thu usd
no 11121 / 113 1.600.000d
So VND
lap phieu chi
No 113/ 1111 1.600.000d
ghi nhan nghiep vu ban ngoai te
no 1111/113 1.620.000d
no 113/11121 1.620.000d
Cuoi thang can cu vao ty gia ngan hang cuoi ky dieu chinh tai khoan 11121
VD : ngay 31 cuoi thang ty gia ngan hang la 16.100d/U S D
luc do tai khoan 11121 con du co 20.000 thuc te tai khoan 007 khong con du
No 11121 / 515 20.000d

cu nhu vay mo ra nhieu tai khoan khac nhu : AUD, GBP, CAD......

YENCOI83
15-07-2011, 01:24 PM
Tớ thấy không cần phải hạch toán qua 113.
Theo tớ thì như sau:
- Khi mua 100 USD (Giả sử tỷ giá ghi sổ là: 16.000 đ)
Nợ 11121 1.600.000
Có 1111 1.600.000
- Khi bán 100 USD
Nợ 1111 1.620.000
Nợ 635 (Nếu tỷ giá bán nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ)
Có 11121 (Tỷ giá ghi sổ)
Có 515 (Nếu tỷ giá ghi sổ nhỏ hơn tỷ giá bán)
Còn cuối tháng căn cứ vào tỷ giá GDBQ trên thi trường liên NH thì ghi bút toán điều chỉnh
nếu lãi cho vào 515 còn lỗ thì cho vào 635
A quên các nghiệp vụ mua bán ngoại tệ phải ghi đơn vào TK 007 nữa