PDA

View Full Version : Cho hỏi cách tính trích 17% BHXH, BHYT trong tiền côngsonyenthao
15-07-2011, 06:48 AM
Cơ quan tôi có 1 nhân viên bảo vệ với mức tiền công là 810.000 đồng, Trong đó đơn vị đóng 17% BHXH, BHYT, cá nhân đóng 6% BHXH, BHYT. Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động? Hỏi: Cách trích 17% BHXH, BHYT như thế nào? Tìm ra mức lương để làm căn cứ đóng BHXH 17% của đơn vị và 6% của cá nhân? Ai biết cách tính xin chỉ giùm nhé? Mình rất cần gấp.

hangiang
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Cơ quan tôi có 1 nhân viên bảo vệ với mức tiền công là 810.000 đồng, Trong đó đơn vị đóng 17% BHXH, BHYT, cá nhân đóng 6% BHXH, BHYT. Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động? Hỏi: Cách trích 17% BHXH, BHYT như thế nào? Tìm ra mức lương để làm căn cứ đóng BHXH 17% của đơn vị và 6% của cá nhân? Ai biết cách tính xin chỉ giùm nhé? Mình rất cần gấp.


mức tiền công của người lao động đâu có bị ảnh hưởng gì đến khoản 17% nhỉ, đây là khoản doanh nghiệp phải đóng cho người lao động & được tính vào chi phí cơ mà, đâu phải tính vào quỹ lương đâu

ATM919
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Cơ quan tôi có 1 nhân viên bảo vệ với mức tiền công là 810.000 đồng, Trong đó đơn vị đóng 17% BHXH, BHYT, cá nhân đóng 6% BHXH, BHYT. Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động? Hỏi: Cách trích 17% BHXH, BHYT như thế nào? Tìm ra mức lương để làm căn cứ đóng BHXH 17% của đơn vị và 6% của cá nhân? Ai biết cách tính xin chỉ giùm nhé? Mình rất cần gấp.


Mức đóng BHXH và BHYT dựa trên mức lương cơ bản của người lao động khi ký hợp đồng lao động với DN. Nếu mức lương CB của người lao động trong hợp đồng lao động là 810.000đ thì mức tiền bào hiểm mà công ty phải đóng cho người lao động là 17% x 810.000đ = 137.700 đ. Nếu mức lương 810.000 đ là mức lương mà DN đã trả cho người lao động bao gồm 17% tiền BHXH và BHYT thì mức lương cơ bản của người lao động đó sẽ là = 810.000/117%= 692.308 đ khi trích 6% BHXH và BHYT của người lao động sẽ tính dựa trên lương cơ bản 692.308 đ mửc trích sẽ = 692.308 x 6 % = 41.538 đ
Thân!

duyquy
15-07-2011, 06:48 AM
theo mình biết cty có đăng kí bảng lương với bảo hiễm xã hội.ví du:lương bảo vệ đăng kí với BHXH là: 950000 thì dựa vào 950000x17%,con nguoi bao vệ chịu 950000x6% ra kết quả rồi ta lấy 950000-(950000x6%)=sồ tiển thực lãnh của bảo vệ.

ATM919
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi duyquy
theo mình biết cty có đăng kí bảng lương với bảo hiễm xã hội.ví du:lương bảo vệ đăng kí với BHXH là: 950000 thì dựa vào 950000x17%,con nguoi bao vệ chịu 950000x6% ra kết quả rồi ta lấy 950000-(950000x6%)=sồ tiển thực lãnh của bảo vệ.


Bạn đọc kỹ lại trường hợp của sonyenthao
Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động
Trong mức lương 810.000 đ đã bao gồm 17 % tiên cty trích đóng BHXH rồi bạn ah!

sonyenthao
15-07-2011, 06:48 AM
Trước tiên xin được cảm ơn tất cả các đại sư huynh đã có ý kiến, nhưng thực tế chỉ có bạn Xuân Trường là hiểu câu hỏi của mình thôi. Nếu cách tính như của Bạn Xuân Trường thì cũng chưa đúng lắm vì: "810.000/117%= 692.308 đ khi trích 6% BHXH và BHYT của người lao động sẽ tính dựa trên lương cơ bản 692.308 đ mức trích sẽ = 692.308 x 6 % = 41.538 đ" Như vậy mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23% lại không đúng, bởi vì mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 17% là 810.000đ, còn mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 6% là 692.308đ thì đương nhiên số trích 23% có 2 mức tiền lương...?! và trên thực tế thì mức lương làm căn cứ đóng BHXH chỉ có duy nhất 1 mức mà thôi.
Ý của bạn Xuân Trường tính như thế này phải không?
810.000/117% =692.308 đ (trong đó 17% của đơn vị là: 117.692đ)
692.308*6% = 41.538 đ
Số phải nộp 23% = 117.692 + 41.538 =159.231đ
Tính như bạn Xuân Trường đương nhiên có 2 mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, và cơ quan BHXH họ sẽ trả lại ngay.
The mình cách tính như thế này có đúng không nhé? Nếu đúng hoặc không đúng thì xin cho ý kiến:
810.000/123%=658.537đ (658.537 là mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23%)
=>như vậy: 658.537 *17%= 111.951đ
658.537 * 6%= 39.512 đ
_________
151.463 đ
Thử lại: 658.537+151.463 = 810.000đ

ATM919
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Trước tiên xin được cảm ơn tất cả các đại sư huynh đã có ý kiến, nhưng thực tế chỉ có bạn Xuân Trường là hiểu câu hỏi của mình thôi. Nếu cách tính như của Bạn Xuân Trường thì cũng chưa đúng lắm vì: "810.000/117%= 692.308 đ khi trích 6% BHXH và BHYT của người lao động sẽ tính dựa trên lương cơ bản 692.308 đ mức trích sẽ = 692.308 x 6 % = 41.538 đ" Như vậy mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23% lại không đúng, bởi vì mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 17% là 810.000đ, còn mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 6% là 692.308đ thì đương nhiên số trích 23% có 2 mức tiền lương...?! và trên thực tế thì mức lương làm căn cứ đóng BHXH chỉ có duy nhất 1 mức mà thôi.
Ý của bạn Xuân Trường tính như thế này phải không?
810.000/117% =692.308 đ (trong đó 17% của đơn vị là: 117.692đ)
692.308*6% = 41.538 đ
Số phải nộp 23% = 117.692 + 41.538 =159.231đ
Tính như bạn Xuân Trường đương nhiên có 2 mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, và cơ quan BHXH họ sẽ trả lại ngay.
The mình cách tính như thế này có đúng không nhé? Nếu đúng hoặc không đúng thì xin cho ý kiến:
810.000/123%=658.537đ (658.537 là mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23%)
=>như vậy: 658.537 *17%= 111.951đ
658.537 * 6%= 39.512 đ
_________
151.463 đ
Thử lại: 658.537+151.463 = 810.000đ


Vậy mức lương 810.000 đ của bạn đã bao gồm cả tiền BHXH, BHYT của cả doanh nghiệp trích lẫn của người lao động?
"Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động? " Vậy thực lĩnh của người lao động 1 tháng có 658.537 đ thôi sao, vì khi bạn viết như trên mình cứ nghĩ trong 810.000 đ đó chỉ có 17% BHXH, BHYT của công ty trích cho người lao động thôi, vậy là mức lương thấp quá làm sao người lao động đủ sống được, liệu họ có đồng ý đóng 6% không?

Ngô Vân Khánh
15-07-2011, 06:48 AM
Theo mình sẽ được tính như thế này,mọi người cùng xem nhé
- Trích BHXH, BHYT vào chi phí SXKD: 810.000*17% = 137.700
- Người lao động chịu: 810.000* 6% = 48.600
Số BHXH và BHYT phải nộp là: 137.700 + 48.600 = 186.300
Số tiền người lao động thực lĩnh là: 810.000 - 48.600 = 761.400

LeHuyentrang
15-07-2011, 06:48 AM
ở trong trường mình các thầy cô dậy tính BHXH,BHYT giồng cách tính của bạn Ngô Vân Khánh đấy, ko hiểu thầy cô có sai ko nhỉ? mình nghĩ như vậy thì người lao động mới ko bị thiệt mà cơ quan BHXH cũng chấp nhận

ATM919
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ngô Vân Khánh
Theo mình sẽ được tính như thế này,mọi người cùng xem nhé
- Trích BHXH, BHYT vào chi phí SXKD: 810.000*17% = 137.700
- Người lao động chịu: 810.000* 6% = 48.600
Số BHXH và BHYT phải nộp là: 137.700 + 48.600 = 186.300
Số tiền người lao động thực lĩnh là: 810.000 - 48.600 = 761.400


Em ơi! Nhưng ở đây người ta nói là trong số 810.000 đ đã gồm 17% trích BH rồi chứ không phải mức lương 810.000 đ là mức lương cơ bản để tính trích BH. Nhưng anh nghi sonyenthao tính như thế là không chính xác thôi vì Cty trả cho người lao đông mức lương 810.000 đ thì chỉ có 17% cty trích cho NLĐ thôi vì 6% là người lđ phải trả chứ Cty có trả cho họ đâu mà tính vào 810.000 đ
Bác sonyenthao coi lại giúp em thử coi, hình như bác tính sai mất roài

thd6758
15-07-2011, 06:48 AM
Bạn Ngô Vân Khánh à bạn hiểu sai về BHXH và BHYT rồi đó ở đây có hai phần
_Người sử dụng lao động nộp 17% (15%BHXH, 2% BHYT)
_Người lao động nộp 6% (5% BHXH, 1%BHYT)
Khoản người sử dụng lao động nộp không được cộng vào khoản thực lĩnh của người lao động (Trường hợp người lao động không tham gia BHXH, BHYT hoặc đã tham gia ở nơi khác thì người sử dụng lao động trả thẳng cho người lao động và được ghi rõ trong hợp đông lao động)
Như vậy trong trường hợp này 810.000 bao gồm (tiền lương trả người lao động, 15%BHXh, 2%BHYT của người sử dụng lao đông)
như vậy để xác định tiền lương trả cho người lao động bạn phải làm như sau :
810.000/117% = lường người lao động được hưởng
khấu trừ 6% = lương người lao động được hưởng x 6%
như vậy mới đúng quy định

ATM919
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Trước tiên xin được cảm ơn tất cả các đại sư huynh đã có ý kiến, nhưng thực tế chỉ có bạn Xuân Trường là hiểu câu hỏi của mình thôi. Nếu cách tính như của Bạn Xuân Trường thì cũng chưa đúng lắm vì: "810.000/117%= 692.308 đ khi trích 6% BHXH và BHYT của người lao động sẽ tính dựa trên lương cơ bản 692.308 đ mức trích sẽ = 692.308 x 6 % = 41.538 đ" Như vậy mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23% lại không đúng, bởi vì mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 17% là 810.000đ, còn mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 6% là 692.308đ thì đương nhiên số trích 23% có 2 mức tiền lương...?! và trên thực tế thì mức lương làm căn cứ đóng BHXH chỉ có duy nhất 1 mức mà thôi.
Ý của bạn Xuân Trường tính như thế này phải không?
810.000/117% =692.308 đ (trong đó 17% của đơn vị là: 117.692đ)
692.308*6% = 41.538 đ
Số phải nộp 23% = 117.692 + 41.538 =159.231đ
Tính như bạn Xuân Trường đương nhiên có 2 mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, và cơ quan BHXH họ sẽ trả lại ngay.
The mình cách tính như thế này có đúng không nhé? Nếu đúng hoặc không đúng thì xin cho ý kiến:
810.000/123%=658.537đ (658.537 là mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23%)
=>như vậy: 658.537 *17%= 111.951đ
658.537 * 6%= 39.512 đ
_________
151.463 đ
Thử lại: 658.537+151.463 = 810.000đ


Nếu tính như bác thế này thì Mức lương 810.000 đ đó bác trả cho người lao động bác đã đóng 23% BH cho người lao động họ chẳng phải đóng đồng nào sao? vì 6% la người lao động trích mà

*****winer
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động?


Bạn này hỏi cũng chẳng rõ gì cả để mọi người phải tranh luận tới lui vấn đề của bạn. Vậy trong 810.000 kia ngoài 17% đơn vị đóng, còn 6% nữa ai đóng, ĐV hay là anh Bảo vệ kia????

sonyenthao
15-07-2011, 06:48 AM
Các Anh chị phải nghiên cứu kỹ cho một chút? Ở đây mình không đề cập đến lương thấp hay cao?! Mà muốn tìm ra mức lương chính xác nhất để đóng BHXH, BHYT. Nói cho rễ hiểu nhé! (Ông A trả lương cho Anh B một khoản tiền công là 810.000d, Anh B có trách nhiệm phải đóng BHXH, BHYT là 23% (trong đó ông A đã đóng 17%). Tìm ra mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23% của anh B?)
Mình làm thế này không biết có đúng không, nếu không đúng ở điểm nào xin được mọi người đóng góp ý kiến.
810.000/123% =658.536d
658.536 x 17% =111.951 (Ông A trả cho Anh B 17%)
658.536 x6% =39.512 (Anh B phải đóng 6%)
Tổng cộng Anh B được lĩnh là:658.536 -39.512 =619.024đ/1 tháng.

sonyenthao
15-07-2011, 06:48 AM
Tôi đã tìm hiểu ra vấn đề rồi. thank!

cycy
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Các Anh chị phải nghiên cứu kỹ cho một chút? Ở đây mình không đề cập đến lương thấp hay cao?! Mà muốn tìm ra mức lương chính xác nhất để đóng BHXH, BHYT. Nói cho rễ hiểu nhé! (Ông A trả lương cho Anh B một khoản tiền công là 810.000d, Anh B có trách nhiệm phải đóng BHXH, BHYT là 23% (trong đó ông A đã đóng 17%). Tìm ra mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT 23% của anh B?)
Mình làm thế này không biết có đúng không, nếu không đúng ở điểm nào xin được mọi người đóng góp ý kiến.
810.000/123% =658.536d
658.536 x 17% =111.951 (Ông A trả cho Anh B 17%)
658.536 x6% =39.512 (Anh B phải đóng 6%)
Tổng cộng Anh B được lĩnh là:658.536 -39.512 =619.024đ/1 tháng.


Sao vô lý thế được, tiền ông B đựoc lĩnh phải là 658.536d chứ. Vì trong 810 đã bao gồm 17% của DN tức là 111.951 & 6% của ông B là 39.512. Sao lại còn trừ của ông B 1 lần nữa chứ.

Hương Thuỷ
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi sonyenthao
Cơ quan tôi có 1 nhân viên bảo vệ với mức tiền công là 810.000 đồng, Trong đó đơn vị đóng 17% BHXH, BHYT, cá nhân đóng 6% BHXH, BHYT. Nhưng cái khó của cách tính đóng BHXH, BHYT 23% là trong 810.000đ đã có 17% đơn vị đã đóng cho người lao động? Hỏi: Cách trích 17% BHXH, BHYT như thế nào? Tìm ra mức lương để làm căn cứ đóng BHXH 17% của đơn vị và 6% của cá nhân? Ai biết cách tính xin chỉ giùm nhé? Mình rất cần gấp.


Trong HĐLĐ có rõ ràng 2 phần : tiền lương và BHXH. Vậy khi ký kết với NLĐ bạn ghi như thế nào, tại sao ko tách bạch cho rõ ràng lại tự làm khổ mình thế ? Hơn nữa cơ sở để trả lương là thang bảng lương đã đăng ký với cơ quan lđ thì làm gì có phần bhxh trong đó? Làm nt sẽ rắc rối đó!

hồngtrường
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cycy
Sao vô lý thế được, tiền ông B đựoc lĩnh phải là 658.536d chứ. Vì trong 810 đã bao gồm 17% của DN tức là 111.951 & 6% của ông B là 39.512. Sao lại còn trừ của ông B 1 lần nữa chứ.


Bạn cycy nói đúng đấy.
Thật ra số tiền Anh B được lĩnh phải là
810.000 - 111.951 (17%) - 39.512 (6%) = 658.537đ

Hương Thuỷ
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hongtruong
Bạn cycy nói đúng đấy.
Thật ra số tiền Anh B được lĩnh phải là
810.000 - 111.951 (17%) - 39.512 (6%) = 658.537đ


Cách tính thì ko khó gì, nhưng cách làm như thế (trả lương, hdld)có đúng ko?

Hương Thuỷ
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hongtruong
Bạn cycy nói đúng đấy.
Thật ra số tiền Anh B được lĩnh phải là
810.000 - 111.951 (17%) - 39.512 (6%) = 658.537đ


Cách tính thì ko khó gì, nhưng cách làm như thế (trả lương, hdld) có đúng ko các bạn?

Ca mau
15-07-2011, 06:48 AM
Chỉ là phép tính cộng, trừ, nhân, chia thôi mà....được 2 trang...:wall::wall::wall:

Cu bi
15-07-2011, 06:48 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ca mau
Chỉ là phép tính cộng, trừ, nhân, chia thôi mà....được 2 trang...:wall::wall::wall:


đúng đó,mọi người đừng phức tạp mọi chuyên lên, cứ theo quy đinh mà làm, vừa có lợi cho người lđ, ko ảnh hưởng đến cty và được bên thuế chấp nhận.
khi ký HDLĐ nên ghi rõ mức lương đóng BH

Vu Ngan Ha
15-07-2011, 06:48 AM
Nếu đúng như bạn Soyenthao nói thì trong 810.000 đã có 17% BHXH,BHYT của DN đóng cho người ld đúng k? như vậy thì tiền lương cơ bản ghi trong HDLD và để làm căn cứ tính BHXH, BHYT sẽ là 672.300 thôi, nhưng khi nhân 672.300* 17% ngược trở lại sẽ không bằng 810.000. Chắc bạn nhầm thế nào thôi chứ chả ai lại tính thế bao giờ, ít ra phải có một số lương cụ thể ghi trong HDLD để làm căn cứ tính BH chứ, tớ giả sử lương CB là 700.000*17%=819.000 cơ Soyenthao ạ. Xem lại nhé. Chúc may mắn.:wall:

Hoangtung
15-07-2011, 06:48 AM
Có cách tính như sau:
mức lương cơ bản là 450.000*1.8=810.000đ
Mà bạn trích cho người lao đông 17% đưa vào chi phí của DN
= 810.000*17%=137.700đ
6% còn lại người lđ phải nộp là 810.000*6%=48.600đ.
Vậy người lao động được lấy về số lương là 810.000-48.600 = 761.400đ
Chú ý[COLOR="Đưa 17% kia vào đúng đối tượng mà bạn trích thì việc tính giá của bạn mới chuẩn được nhé,nếu không bạn đưa nhầm là sai bét đấy.
Ví dụ người lđ đó ở bộ phận sản xuât thì phải
Nơ 627.....
có 338.....
còn nếu ở bộ phận quản lý
nợ 642....
có 338...
Bán hàng
Nợ 641....
Có 338....
Thế nhé bạn,Chúc thành công