PDA

View Full Version : Sổ tổng hợp và chi tiếthanhks
15-07-2011, 06:25 AM
Tại sao khi khóa sổ kế toán thì không được cộng trên sổ tổng hợp mà phải cộng trên sổ chi tiết. Anh, chị trả lời chi tiết giùm em câu này nữa được không. Em đã trả lời nhưng cô giáo vẫn chưa chấp nhận câu trả lời.:wall:

thd6758
15-07-2011, 06:25 AM
Bởi sổ chi tiết được lập từ chứng từ gốc còn sổ tổng hợp được lập từ sổ chi tiết vậy thôi.

levanton
15-07-2011, 06:25 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hanhks
Tại sao khi khóa sổ kế toán thì không được cộng trên sổ tổng hợp mà phải cộng trên sổ chi tiết. Anh, chị trả lời chi tiết giùm em câu này nữa được không. Em đã trả lời nhưng cô giáo vẫn chưa chấp nhận câu trả lời.:wall:


Trước khi khóa sổ kế toán, bạn phải cộng sổ chi tiết. Sau đó đối chiếu với sổ tổng hợp, ngoài đối chiếu với sổ chi tiết, sổ cái tổng hợp còn đối chiếu với một số sổ cái khác nữa, khi nào số liệu khớp đúng thì mới khóa sổ tổng hợp.
Vì sổ tổng hợp là số liệu có ghi đối ứng với Tk khác, còn sổ chi tiết thì không ghi đối ứng, nhưng vẫn liên quan đến các định khoản. Số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp trong 1 đơn vị kế toán phải thống nhất thì mới là số liệu đúng.

hanhks
15-07-2011, 06:25 AM
thanhks các bác