PDA

View Full Version : Tự xé hóa đơn hủy, vẫn lưu đủ 3 liên thì có vi phạm về sử dụng hóa đơn không?locnv
14-07-2011, 11:25 PM
có anh chị nào biết giải thích giùm em với hóa đơn viết bị sai xé rồi giờ hủy mình tự hủy hóa đơn này viết lại hóa đơn khác và lưu liên 3 và liên 3 luôn thì mình có vi phạm quy định nào về việc quản lý và sử dụng hóa đơn ko ???????????????????????????????????

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 11:25 PM
Theo quy định, hóa đơn đã xé ra khỏi cuống thì phải lập biên bản hủy giữa hai bên. Ngay cả khi chưa giao hóa đơn cho khách hàng thì vẫn phải lấy xác nhận của họ trên biên bản. Ngược lại, trái với quy định.

HLD81
14-07-2011, 11:25 PM
Các bạn cho mình hỏi nhé.
Công ty mình khi viết hóa đơn cho khách hàng đã tính nhầm thuế đáng lẽ thuế là 10% tính thành 5% . Đã đưa cho khách hàng và thanh toán rồi mới phát hiện ra nhầm thì viết bổ xung một hóa đơn nữa chỉ viết thuế GTGT bổ xung cho hóa đơn trước. Nhưng khách hàng bảo không cần lấy thì mình vẫn chưa xé hóa đơn và kê khai đầu ra bình thường thì có sao không.
Giúp mình khẩn cấp nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều

tamnt07
14-07-2011, 11:25 PM
Nếu bạn vẫn kê khai bình thường mà cán bộ thuế phát hiện được thì vẫn bị điều chỉnh thuế thôi (phải nộp thêm í mà hi hi..)

tiger2774
14-07-2011, 11:25 PM
Theo 89 thì chỉ cấm thôi chứ không có điều khoản phạt, vì thế chúng ta cũng chẵng lo gì. Ăn thua mình quan hệ tốt với cán bộ thuế thì cứ ngủ ngon.
HLD81 ơi, tốt nhất là viết lại tờ hóa đơn khác đúng thuế suất thôi, đừng để tới lúc xác minh hóa đơn hay lúc cơ quan thuế đi kiểm tra, phát hiện ra lại bị truy thu nữa, chưa tính tới phạt.

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 11:25 PM
Hóa đơn sai thuế suất thì bạn phải huỷ hóa đơn cũ đi, viết lại cái mới.
Trong trường hợp của bạn, xuất một hóa đơn khác bổ sung, khách hàng không lấy thì bạn vẫn lưu hóa đơn đó tại cuống và kê khai thuế như bình thường.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi HLD81
Các bạn cho mình hỏi nhé.
Công ty mình khi viết hóa đơn cho khách hàng đã tính nhầm thuế đáng lẽ thuế là 10% tính thành 5% . Đã đưa cho khách hàng và thanh toán rồi mới phát hiện ra nhầm thì viết bổ xung một hóa đơn nữa chỉ viết thuế GTGT bổ xung cho hóa đơn trước. Nhưng khách hàng bảo không cần lấy thì mình vẫn chưa xé hóa đơn và kê khai đầu ra bình thường thì có sao không.
Giúp mình khẩn cấp nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều