PDA

View Full Version : Tính thu nhập tăng thêm và trích quỹ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CPHoàng Minh
14-07-2011, 10:37 PM
Các bạn đồng nghiệp ơi ! các bạn làm ơn giúp tôi với, tôi mang ơn các bạn nhiều. Việc là:
Tôi làm việc cho đơn vị sự nghiệp có thu (ngành y tế- là đơn vị SN tự đảm bảo 1 phần chi phí hoạt động) nhưng khi thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP thì nghiên cứu mãi nhưng không tìm ra cách tính thu nhập tăng thêm cho CBCNV và cách trích lập các quỹ theo Nghị định này.
Hãy giúp tôi với, rất mong nhận được sự trợ giúp của các đồng nghiệp.
Xin cám ơn !

hoaxuongrong070
14-07-2011, 10:37 PM
Bạn chịu khó nghiên cứu thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 Hướng dẫn thực hiện NĐ 43. Trong đó quy định rất rõ việc trích lập các quỹ theo loại hình đơn vị ( tự đảm bảo, đảm bảo 1 phần chi phí hđ hoặc NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động ).
Việc chi trả thu nhập tăng thêm được nói rất rõ trong Phụ lục số 01. Thân.

Hoàng Minh
14-07-2011, 10:37 PM
Cám ơn Hoaxuongrong070 nhiều ! Nếu được thì xin gửi cho mình dự thảo của bạn hoặc dự thảo mà bạn có để mình tham khảo. Lần nữa xin cám ơn bạn nhiều ! Thân

phuong_eyre
14-07-2011, 10:37 PM
có thể cho mình biết cách hạch toán không? mình vẫn làm là: Nợ 631-Mục 108-03; Có: 111.Vậy có đúng không hay phải trích từ 431.1???Giúp mình với nhé! Thank các bạn nhiều.

tuansp
14-07-2011, 10:37 PM
Hạch toán Nợ 631 cho thu nhập tăng thêm là chưa đúng.
Bạn phải hạch toán Nợ 661. TK 631 không hạch toán theo mục lục ngân sách.
Nguyên tắc chi lương tăng thêm theo NĐ43 là: cuối năm sau khi lấy tổng thu trừ đi tổng chi nếu còn dư thì trích lập quỹ và chi lương tăng thêm. Chi tiết xem NĐ43 và TT71.

phuongscarlett
14-07-2011, 10:37 PM
thank nhiều nhé! vì năm ngoái khi hạch toán thu nhập tăng thêm thì không phải cq tôi lấy từ ngân sách về mà trích từ phần thu nhập của đơn vị nên hạch toán vào 631. Nhưng khi làm NĐ43 thì chưa rõ làm thế nào? Hạch toán vào 661 thì 661.1 hay 661.2 vậy?

thuesuat
14-07-2011, 10:37 PM
Theo TS thì ĐK: N661.2 - C 111, chi tiết vào 108.99.

haigames
14-07-2011, 10:37 PM
Theo thông tư 71 hướng dẫn thì hàng quí chúng ta có thể tạm chi trước thu nhập tăng thêm tối đa không quá 40% (trên cơ sở đơn vị phải có chênh lệch thu lớn hơn chi)
Ví dụ:
- Xác định số tạm chi trước thu nhập tăng thêm Quí I/2007: 30 triệu
Nợ 66121 / Có 334 (MLNS Mục 108, tiểu mục: 03)
- Khi tạm chi trước thu nhập tăng thêm 30triệu
Nợ 334 / Có 1111

Đến cuối năm nếu chênh lệch thu lớn hơn chi, thì đơn vị được phép chi thu nhập tăng thêm cho người lao động tối đa thêm 02 lần (đơn vị tự chủ 1 phần) so với lương cấp bậc chức vụ
Ví dụ: Quỹ lương cấp bậc chức vụ năm 2007 = 400 triệu
Thì thu nhập tăng thêm được phép chi = 800 triệu
Hàng tháng đã tạm chi trước 30 triệu x 12 tháng = 360 triệu
Vậy thu nhập tăng thêm còn lại được phép chi 800 triệu - 360 triệu = 440 triệu
Hạch toán cũng như trên.
Lưu ý phải trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi, thì mới tính thu nhập tăng thêm nhe.
chúc thành công!

haigames
14-07-2011, 10:37 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi phuongscarlett
thank nhiều nhé! vì năm ngoái khi hạch toán thu nhập tăng thêm thì không phải cq tôi lấy từ ngân sách về mà trích từ phần thu nhập của đơn vị nên hạch toán vào 631. Nhưng khi làm NĐ43 thì chưa rõ làm thế nào? Hạch toán vào 661 thì 661.1 hay 661.2 vậy?


Hạch toán theo hệ thống tài khoản Quyết định 19/2006 66121

htd2410
14-07-2011, 10:37 PM
Theo tôi thì không phải lúc nào cũng phải trích 25% lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp rồi mới được chi thu nhập tăng thêm cho người lao động.Theo Nghị định 43 thì nếu "chênh lệch thu chi trong năm bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm, đơn vị được sử dụng để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, trích lập 4 quỹ..." Mức trích lập như thế nào là do thủ trưởng của đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị

quynhsao
14-07-2011, 10:37 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi haigames
Theo thông tư 71 hướng dẫn thì hàng quí chúng ta có thể tạm chi trước thu nhập tăng thêm tối đa không quá 40% (trên cơ sở đơn vị phải có chênh lệch thu lớn hơn chi)
Ví dụ:
- Xác định số tạm chi trước thu nhập tăng thêm Quí I/2007: 30 triệu
Nợ 66121 / Có 334 (MLNS Mục 108, tiểu mục: 03)
- Khi tạm chi trước thu nhập tăng thêm 30triệu
Nợ 334 / Có 1111

Đến cuối năm nếu chênh lệch thu lớn hơn chi, thì đơn vị được phép chi thu nhập tăng thêm cho người lao động tối đa thêm 02 lần (đơn vị tự chủ 1 phần) so với lương cấp bậc chức vụ
Ví dụ: Quỹ lương cấp bậc chức vụ năm 2007 = 400 triệu
Thì thu nhập tăng thêm được phép chi = 800 triệu
Hàng tháng đã tạm chi trước 30 triệu x 12 tháng = 360 triệu
Vậy thu nhập tăng thêm còn lại được phép chi 800 triệu - 360 triệu = 440 triệu
Hạch toán cũng như trên.
Lưu ý phải trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi, thì mới tính thu nhập tăng thêm nhe.
chúc thành công!


Híc vậy là lương thu nhập tăng thêm, hàng tháng mình nhận được không các bác, có ai làm rùi,
hướng dẫn cho mình với

pig3003
14-07-2011, 10:37 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tuansp
Hạch toán Nợ 631 cho thu nhập tăng thêm là chưa đúng.
Bạn phải hạch toán Nợ 661. TK 631 không hạch toán theo mục lục ngân sách.
Nguyên tắc chi lương tăng thêm theo NĐ43 là: cuối năm sau khi lấy tổng thu trừ đi tổng chi nếu còn dư thì trích lập quỹ và chi lương tăng thêm. Chi tiết xem NĐ43 và TT71.


Cho mình hỏi chút nhé. Thu nhập tăng thêm này mình lấy từ thu hoạt động kinh doanh mà bạn. Vì thế mính phải đưa vào TK 631 chứ nhỉ.Cảm ơn bạn nhiều

hoangxuanluong
14-07-2011, 10:37 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi pig3003
Cho mình hỏi chút nhé. Thu nhập tăng thêm này mình lấy từ thu hoạt động kinh doanh mà bạn. Vì thế mính phải đưa vào TK 631 chứ nhỉ.Cảm ơn bạn nhiều


Bạn hạch toán gì lạ vậy, TK 631 là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, mà lương tăng thêm là kết quả của chênh lệch thu chi thường xuyên, do vậy sao đưa vào chi phí được hả bạn :011: