PDA

View Full Version : Kê khai trên bảng liệt kê tình hình nộp thuếilsuong
14-07-2011, 09:49 PM
Xin chào các anh chị!
Em có một thắc mắc nhỏ, cho bảng liệt kê tình hình nộp thuế.
Thuế GTGT công ty em còn được khấu trừ, vậy dòng thuế GTGT em ghi vào cột nào? vì ở bảng này em chi thấy số thuế GTGT phải nộp.
Mong được sự hướng dẫn của anh chị. Em xin cảm ơn.

NPT
14-07-2011, 09:49 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi ilsuong
Xin chào các anh chị!
Em cò một thắc mắc nhỏ, cho bảng liệt kê tình hình nộp thuế.
Thuế GTGT công ty em còn được khấu trừ, vậy dòng thuế GTGT em ghi vào cột nào? vì ở bảng này em chi thấy số thuế GTGT phải nộp.
Mong được sự hướng dẫn của anh chị. Em xin cảm ơn.


Bạn chỉ ghi số thuế GTGT phải nộp, còn thuế GTGT còn được khấu trừ ghi vào phần 2 của bảng hoạt động sản xuất kinh doanh( Thuế GTGT còn khấu trừ, đã hoàn......)

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 09:49 PM
Theo mẫu Báo cáo tài chính mới, không còn phần "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước" nữa. Chỉ có thể kê khai ở phần "Thuyết minh báo cáo tài chính" thôi anh ạ.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Phuoc Thien
còn thuế GTGT còn được khấu trừ ghi vào phần 2 của bảng hoạt động sản xuất kinh doanh( Thuế GTGT còn khấu trừ, đã hoàn......)

th20
14-07-2011, 09:49 PM
Nếu bạn thực hiện theo QD 48 thì quyết toán năm 2007 mới làm theo mẫu mới, còn qt 2006 vẫn theo mẫu cũ

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Theo mẫu Báo cáo tài chính mới, không còn phần "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước" nữa. Chỉ có thể kê khai ở phần "Thuyết minh báo cáo tài chính" thôi anh ạ.

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 09:49 PM
Mẫu cũ là mẫu nào ạ? Trước mẫu báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC là mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC.

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC cũng không còn Phần 2 trên "Báo cáo kết quả kinh doanh" nữa. "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước" đã chuyển sang kê khai ở "Thuyết minh báo cáo tài chính".

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi th20
còn qt 2006 vẫn theo mẫu cũ

th20
14-07-2011, 09:49 PM
Cám ơn Tú Anh, vì mình chưa cập nhật TT 23/2005/TT-BTC nên vẫn dùng theo mẫu cũ.

Chuyen co
14-07-2011, 09:49 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Mẫu cũ là mẫu nào ạ? Trước mẫu báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC là mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC.

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC cũng không còn Phần 2 trên "Báo cáo kết quả kinh doanh" nữa. "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước" đã chuyển sang kê khai ở "Thuyết minh báo cáo tài chính".


Football Chi TuAnh giúp Em với! Vưa rồi Em co được mãu báo cáo tài chính theo quyết định 15 còn theo QD 48 thi Em chưa biét ra sao? Chị có thể cho Em hay nó có nhưng khác nhau nhiều không? ( nếu được chị giúp Em loat Mẫu báo cáo mới theo 48 chị nhé!) Em rất cám ơn:inlove:

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 09:49 PM
Nếu công ty bạn đã thực hiện chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì không cần phải thay đổi để thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Mình chưa so sánh hai mẫu đó với nhau, nếu cần thiết thì bạn có thể tự so sánh mà.
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Chuyen co
Football Chi TuAnh giúp Em với! Vưa rồi Em co được mãu báo cáo tài chính theo quyết định 15 còn theo QD 48 thi Em chưa biét ra sao? Chị có thể cho Em hay nó có nhưng khác nhau nhiều không? ( nếu được chị giúp Em loat Mẫu báo cáo mới theo 48 chị nhé!) Em rất cám ơn:inlove:

th20
14-07-2011, 09:49 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Mẫu cũ là mẫu nào ạ? Trước mẫu báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC là mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC.

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 23/2005/TT-BTC cũng không còn Phần 2 trên "Báo cáo kết quả kinh doanh" nữa. "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước" đã chuyển sang kê khai ở "Thuyết minh báo cáo tài chính".


TT23/2005/TT-BTC Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán
ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003. QĐ 234 không phải thay thế cho QĐ 144, nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn lập báo cáo tài chính theo mẫu của QĐ 144 cho năm 2006. QĐ 48 mới thay thế cho QĐ 144, áp dụng cho quyết toán năm 2007.

Có 1 trang web tải các văn bản pháp luật: http://www.luatvietnam.com.vn . Nếu bạn nào chưa biết thì có thể vào đây để xem, được tải miễn phí đối với các VB ban hành từ năm 2004 trở về trước.